Theologica

Pronia divină
18 Octombrie 2018
Dumnezeu a creat lumea şi omul din iubire, spre a împărtăşi creaturii bunătatea Sa. Astfel, Acela care din iubire a adus lumea şi omul de la neexistenţă la exis­tenţă...
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu
17 Octombrie 2018
Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu (Matei 7, 21; 10, 32; 12, 50; 15, 13; 16, 17) și Dumnezeu adevărat (Ioan 10, 30; 17, 22), a doua Persoană din Sfânta...
Dumnezeu nu lasă nevădită sfinţenia
16 Octombrie 2018
Luna octombrie este marcată în Biserica Ortodoxă Română prin două mari pelerinaje care se organizează la Iaşi şi Bucureşti în cinstea a doi mari sfinţi ai smereniei, şi...
Simplitate, dragoste şi fidelitate întru urmarea lui Hristos
15 Octombrie 2018
În fiecare an, la 14 octombrie, sute de mii de pelerini îşi îndreaptă paşii spre Catedrala Mitropolitană din Iaşi pentru a o cinsti pe ocrotitoarea Moldovei, Sfânta Cuvioasă...
Cuvioasa Parascheva, izvor de binecuvântare
13 Octombrie 2018
Duminică, 14 octombrie, Biserica Ortodoxă o sărbătoreşte pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. În chip deosebit, ea este cinstită în țara noastră, şi mai ales în Moldova, la Iaşi,...
Adevăratele valori sunt cele ale credinţei
12 Octombrie 2018
În timpurile în care trăim, totul este imagine, peste tot societatea ne învaţă că dacă nu ne cunoaște nimeni, dacă nu am devenit cineva aici, pe pământ, ne-am ratat...
„Sfinte Dumnezeule...”
11 Octombrie 2018
În slujbele Bisericii Ortodoxe întâlnim foarte des imnul numit trisaghion: „Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!” Acest imn este mai...
Centrul cultului ortodox este Sfânta Liturghie
10 Octombrie 2018
Biserica este Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, iar slujbele reprezintă intrarea noastră în această Împărăţie, trăirea şi împărtăşirea concretă de viaţa cea nouă în Hristos,...
Hristos ne ascultă rugăciunile şi ne oferă ajutor în necazuri
09 Octombrie 2018
Mântuitorul nostru Iisus Hristos făgăduieşte celor ce fac voia Tatălui ceresc viaţa veşnică, precum şi puterea, împreună cu mijloacele prin care se dobândeşte această...
Creştinul, mărturisitor al Evangheliei în societate
08 Octombrie 2018
În societatea în care trăim, omul tot mai mult se îndepărtează de Dumnezeu şi atunci se depărtează de dezideratul pentru care a fost creat, de a fi cununa creaţiei, adică om...
Familia creștină, chipul Bisericii în societate
06 Octombrie 2018
Familia se constituie prin căsătorie, adică prin însoțirea de bunăvoie și pentru toată viața dintre un bărbat și o femeie. Conviețuirea prin căsătorie a unui bărbat și a...
Căsătoria, Taină a Bisericii
05 Octombrie 2018
Cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos: „Dar de la începutul făpturii, «bărbat și femeie i-a făcut» Dumnezeu. «De aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va...
Taina Nunţii naşte familia creştină alcătuită din bărbat şi femeie
04 Octombrie 2018
Familia are la bază unirea bărbatului cu femeia prin actul căsătoriei. Convieţuirea bărbatului şi a femeii reprezintă cea mai veche instituţie în structura umanităţii. După...
Căsătoria, taina care ne arată calea către mântuire
03 Octombrie 2018
În Biserică, mirii sunt uniţi prin Taina Căsătoriei cu harul Duhului Sfânt ca să trăiască împreună toată viaţa, având ca scop ferirea de păcat, naşterea de prunci şi...
Cununia este Taina Dragostei dintre un bărbat şi o femeie
02 Octombrie 2018
Legătura dintre un bărbat şi o femeie în Biserică se binecuvântează prin Taina Nunţii. Familia creştină se întemeiază prin Taina Cununiei, fiind formată în urma uniunii...

Arhivă ediții

Contactează-ne!