Theologica
Timp pentru mântuire

Timp pentru mântuire

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 03 Ianuarie 2019

Anii existenţei creştine sunt anii care ne duc către mântuire. Fiecare an care se adaugă vieții noastre pământești este un nou an al mântuirii, adică timpul rânduit de Dumnezeu pentru mântuirea noastră. De aceea, trebuie să ne întrebăm, în aceste zile, cât timp am dăruit din viaţa noastră în ultimul an pentru mântuirea noastră? Ce am făcut ca să vădim în societate ortodoxia credinţei noastre şi astfel să dovedim că prin credinţa noastră, mărturisită prin fapte bune, nădăjduim să ne mântuim, câştigând Împărăţia cerurilor? De cele mai multe ori ne obiectivăm existenţa în funcţie de materialitatea timpului în care trăim, fără a înţelege că timpul a fost sfinţit prin Întruparea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În societatea în care trăim, omul tot mai mult se îndepărtează de Dumnezeu şi atunci se depărtează de dezideratul pentru care a fost creat, de a fi cununa creaţiei, adică om desăvârşit care a fost zidit după chipul lui Dumnezeu. El trebuie să aibă tot timpul acest chip curat şi plin de iubire pentru a se împărtăşi la sfârşitul existenţei sale de unirea cu Prototipul, de părtăşia veşnică în Împărăţia Sa cea netrecătoare.

Câți dintre noi în aceste zile de început de an se gândesc: ce ar fi bine să facă în noul an pentru mântuirea sufletului? Este esenţial să reflectăm la modul cum ne petrecem viaţa în perspectiva mântuirii; cât de des dialogăm cu Dumnezeu prin rugăciune; cât de des ne spovedim şi ne împărtăşim, oferind sufletului nostru hrana necesară mântuirii; cât de des suntem prezenţi în Sfânta Biserică, la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, momentul când timpul se suspendă şi retrăim mântuitoarea Întrupare, Naştere, Patimă, Moarte, Înviere şi Înălţare a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În lumea în care trăim, creştinul trebuie să se manifeste ca următor al lui Hristos, prin exemplul vieţii sale, și să fie o mărturie vie a Evangheliei Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, avem mai mult ca oricând nevoie de repere morale şi, în același timp, să înţelegem că în centrul existenței noastre stă Iisus Hristos, Domnul nostru, de la a Cărui naştere numărăm cu toții anii.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!