Tinerii de la Cuneşti sunt angrenaţi în viaţa bisericească a comunităţii

Ciprian Bâra, 20 Martie 2009

Parohia Cuneşti din comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi, este situată pe drumul naţional Călăraşi-Olteniţa-Bucureşti, la 15 kilometri distanţă de municipiul reşedinţă de judeţ. Aici se desfăşoară, din anul 2005, mai multe activităţi socio-culturale în sprijinul copiilor. Cercul de pictură, încondeierea ouălor tradiţionale de Paşti, precum şi alte activităţi sociale au creat aici o frumoasă familie. Viaţa şi evenimentele bisericeşti ale comunităţii sunt accesibile şi tinerilor prin radioul parohiei ce emite online.

Din luna ianuarie 2005, părintele paroh Dumitru Caracaş, sprijinit de comunitatea locală şi de şcoala din localitate, a dezvoltat în cadrul parohiei un cerc de pictură pentru copii. Activitatea de aici a început cu 10 copii, care au fost îndrumaţi şi iniţiaţi în tainele picturii pentru prima oară de doamna profesoară Florica Nedelcu, dar la fiecare întâlnire în micul atelier organizat în cadrul şcolii participa şi părintele paroh. Cercul de pictură se desfăşura, la început, o dată pe săptămână, sâmbăta. „Cercul de pictură a apărut din dorinţa de a descoperi talentele copiilor şi mai ales de a-i apropia de Dumnezeu şi de Biserică, prin activităţi specifice vârstei lor şi cu care erau deja obişnuiţi la şcoală, desenul“, ne-a declarat părintele paroh Dumitru Caracaş.

Proiecte sociale pentru bătrâni şi activităţi de încondeiere a ouălor

Pararel cu activitatea de pictură a icoanelor, părintele paroh sprijinit de consiliul parohial au primit şi sprijinul doamnei profesoare Teodora Rusnac, cu ajutorul căreia s-a dezvoltat în cadrul parohiei un centru pentru încondeierea ouălor, printr-o metodă la îndemâna copiilor. „Mărturisesc că am fost plăcut surprins de efectul pozitiv al acestei activităţi asupra copiilor, apropiindu-i mai mult de Biserică. Astfel învaţă şi se apropie mai mult de Dumnezeu, prin limbajul simplu al culorii“, a mai spus parohul bisericii cu hramul „Sfânta Filofteia“ din Cuneşti.

Atât copiii, cât şi şi credincioşii din parohie sunt implicaţi şi în ajutorarea unor bătrâni singuri din sat, pe care îi vizitează de multe ori. În prezent, se află în proiect ridicarea sau achiziţionarea unui imobil în care să se desfăşoare cercurile de pictură şi întâlnirile cu tinerii parohiei. Tot aici se va dezvolta şi o cantină socială.

„Activităţile noastre se desfăşoară cu putere minimală, însă avem nădejde în Dumnezeu că vom reuşi toate câte ne-am propus. De anul trecut, din martie, funcţionează noua adresă de internet a parohiei www.parohie.eu, unde fiinţează un radio ce emite, doar online, deocamdată muzică bisericească. În viitor, în funcţie de reuşita dotării cu aparatură, sperăm să putem include în micul nostru program şi ştiri din viaţa parohiei şi cuvinte de învăţătură. Prin implicarea atât a copiilor, cât şi a credincioşilor în acţiunile sociale ale parohiei, s-a realizat o legătură mai strânsă între credincioşi, devenind mai sensibili la porunca Mântuitorului de a ne iubi aproapele“.

Permanentă grijă pentru lăcaşul de cult

Biserica parohială din Cuneşti, cu hramul „Sfânta Muceniţă Filofteia“, s-a construit între anii 1931-1933, din iniţiativa şi contribuţia unui negustor pe nume Ion C. Ionescu, zis „Spiţerul“, din comuna Grădiştea, care pe atunci se numea „Cacomeanca“, şi cu ajutorul prefectului din Călăraşi, Popescu Băleni, care a donat suma de 40.000 de lei, precum şi cu sprijinul şi contribuţia credincioşilor din localitate. Biserica s-a sfinţit în ziua de 14 ianuarie 1934 şi a fost filie, aparţinând de parohia Grădiştea până în 1937, când a devenit biserică parohială. Planul de bază al bisericii este în formă de corabie şi are o turlă înaltă şi frumoasă. Toată biserica este construită solid, din cărămidă, pe temelie de beton. Pardoseala este în mozaic veneţian. Constructorii au fost italieni, iar pictura a fost executată în ulei de pictorul Ghiţă Ionescu, în stil realist, iar în 1967 a fost renovată de către pictorul Gheorghe Rizoiu din Bucureşti. Peste timp, din cauza fumului de la lumânări şi a unor infiltraţii de apă, pictura a necesitat o nouă restaurare. Astfel, în 1995, s-a efectuat repictarea bisericii în stil naiv-popular, de către pictorul Ion Mihalache, cu contribuţia exclusivă a enoriaşilor.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!