Transport gratuit pentru elevii bucureşteni

Cristina Zamfirescu, 07 Februarie 2019

Societatea de Transport Bucureşti (STB SA) va începe emiterea/încărcarea de abonamente gratuite pentru elevi începând data de 11 februarie 2019.

Abonamentele cu reducere 100% se vor elibera la centrele de emitere şi încărcare carduri STB SA pe baza carnetului de elev vizat pe anul în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, precum şi cartea de identitate - în cazul elevilor cu vârsta de peste 14 ani. Pentru elevii claselor pregătitoare şi cu vârsta de până la 14 ani, abonamentele se eliberează în baza adeverinţei doveditoare/ carnetului de elev, cu ştampila unităţii de învăţământ acreditate /autorizate pentru anul în curs şi copie după certificatul de naştere, precizează compania.

Abonamentele cu gratuitate nu sunt valabile pe liniile expres şi pe liniile speciale.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!