Theologica
Treptele Triodului

Treptele Triodului

Pr. Ciprian ­Florin Apetrei, 19 Februarie 2019

Cele 10 săptămâni ale perioadei Triodului sunt trepte de desăvârşire duhovnicească pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Fiecare duminică din această perioadă liturgică are o temă proprie. Duminicile premergătoare Postului Mare: a Vameşului şi a Fariseului, a Întoarcerii Fiului risipitor, a Înfricoşătoarei Judecăţi (a Lăsatului sec de carne) şi a Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză, numită şi Duminica iertării).

În perioada Postului Mare avem: Duminica Ortodoxiei, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, a Sfintei Cruci, a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul şi a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca.

Avem şi o duminică de trecere între Postul Mare şi Săptămâna Sfintelor Pătimiri, numită a Floriilor, care ne aminteşte de Intrarea Domnului în Ierusalim. Prima treaptă către Înviere, smerenia şi pocăinţa, am primit-o în Duminica Vameşului şi a Fariseului. Exemplul pocăinţei îl continuă şi Duminica Întoarcerii Fiului risipitor. Acesta devine, în cele din urmă, precum vameşul în ceasul zdrobirii inimii sale, un om al pocăinţei.

Roadele pregătirii duhovniceşti se văd cel mai bine în Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi şi în sâmbăta care o precede, a Moşilor de iarnă. Unul dintre înţelesurile acestor două zile este că omul care îşi caută cu ardoare mântuirea are ca sprijin Biserica, ce se roagă dimpreună cu el. Toată perioada pregătirii noastre duhovniceşti din aceste zile ale Triodului poate fi rezumată astfel: pilda Vameşului şi a Fariseului şi a Întoarcerii Fiului Risipitor, pe de o parte, iar pe de alta, exemplul Sfântului Grigorie Palama, al Sfântului Ioan Scărarul şi al Cuvioasei Maria Egipteanca; frica de marele ceas al Judecăţii, durerea pentru Raiul pierdut, binecuvântarea Crucii şi învăţătura Duminicii Ortodoxiei ne deschid ochii, iar prin post mergem spre scopul existenţei noastre, viaţa veşnică.

Calea spre această viaţă ne este deschisă de Jertfa lui Hristos (pe care o trăim plenar în săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului) şi Învierea Lui.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!