Un an sub egida Sfinţilor Capadocieni

Diac. George Aniculoaie, 30 Decembrie 2009

Prin Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii noastre din 29 octombrie 2008, anul pe care tocmai îl încheiem a fost închinat Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni. Astfel, la nivelul fiecărei eparhii şi instituţii din subordine, inclusiv cele de învăţământ teologic, Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni a fost marcat prin manifestări religioase, culturale, ştiinţifice, educative şi pastoral-misionare. Sub aspect religios-duhovnicesc şi pastoral-misionar, programul-cadru a fost reflectat prin numeroase acţiuni şi programe, dintre care amintim vizita frăţească în Capadocia a PF Părinte Patriarh Daniel, din perioada 27 mai-2 iunie 2009. Pe lângă binecunoscutele pelerinaje cu moaştele Sf. Vasile cel Mare şi ale altor Sfinţi Capadocieni, de la Bucureşti, Iaşi, Galaţi, în cadrul sinaxelor stareţilor şi a stareţelor aşezămintelor monahale, a conferinţelor pastoral-misionare semestriale, a întâlnirilor cu acelaşi caracter cu preoţii capelani şi cu cei misionari, cu profesorii de Religie şi cu cadrele didactice din unităţile de învăţământ teologic, desfăşurate în cele 38 de eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române, s-au prezentat referate despre rolul şi importanţa Sfântului Vasile cel Mare şi a celorlalţi Sfinţi Capadocieni în viaţa Bisericii, precum şi despre diferite aspecte referitoare la viaţa, opera şi activitatea social-filantropică a acestora. În cele 15 facultăţi şi departamente de teologie ortodoxă şi la cele 39 de seminarii teologice ortodoxe din ţară s-au organizat simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale, de teologie dogmatică, patristică şi de spiritualitate creştină, dedicate Sfinţilor Capadocieni şi, în special, Sfântului Vasile cel Mare. Au apărut cărţi noi dedicate acestor sfinţi, printre care, la Editura „Cuvântul Vieţii“ a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, volumul „Sinaxarul Sfinţilor Capadocieni“. Centrele eparhiale, în strânsă colaborare cu instituţiile de învăţământ teologic sau cu alte instituţii publice, au organizat congrese şi colocvii dedicate Sfinţilor Capadocieni la care au participat cu lucrări ştiinţifice invitaţi de prestigiu din ţară şi străinătate. În revistele eparhiale şi parohiale şi pe site-urile Patriarhiei Române au fost create spaţii proprii dedicate Anului comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni, prin care s-a mediatizat viaţa, opera şi activitatea social-filantropică a acestora, precum şi evenimentele închinate lor. De asemenea, în cadrul centrelor eparhiale şi parohiale, al instituţiilor de învăţământ teologic sau al altor instituţii publice, s-au organizat şi vernisat expoziţii omagiale de icoane sau de carte veche (xilogravuri) dedicate Sfinţilor Capadocieni. Sub aspect mediatic, evenimentele dedicate Sfinţilor Capadocieni s-au bucurat de o largă susţinere şi promovare în mass-media bisericească centrală şi locală.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!