Theologica
„Una, sfântă, sobornicească şi apostolică”

„Una, sfântă, sobornicească şi apostolică”

Pr. Ciprian ­Florin Apetrei, 07 Februarie 2019

Biserica Ortodoxă este singura păstrătoare a dreptei credinţe creştine, așa cum a fost dată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, vestită lumii de Sfinţii săi Apostoli şi statornicită de Sfinţii Părinţi în Sinoadele Ecumenice. În acest sens, Biserica „una, sfântă, sobornicească şi apostolică” este Biserica Ortodoxă, despre care părintele Efrem Simonopetritul ne spune: „Biserica Ortodoxă are încredințarea că reprezintă Biserica cea «una, sfântă, sobornicească și apostolică», pe care o mărturisim în Simbolul de credință. Adevărul Ortodoxiei este unul, unitar și unificator, având caracter sobornicesc și diacronic. Ortodoxia nu este o simplă denominațiune creștină, ci însuși Adevărul întrupat al Bisericii, adevărul Trupului lui Hristos, pe care Dumnezeu l-a oferit omului. Este darul dumne­zeieștii Iconomii, care îi responsabilizează pe credincioși pentru a păstra pacea și unitatea dintre ei. Firea Bisericii constă tocmai în unitatea credincioșilor ei”.

Elementele constitutive centrale ale apostolicității credinței sunt în Biserica Ortodoxă următoarele: credința în Dumnezeu Tatăl, Creatorul; în Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu întrupat, mort, înviat și înălțat la ceruri, pentru noi și a noastră mântuire; în Duhul Sfânt, ca Mângâietor al Bisericii; în învierea morților și viața veșnică; în prezența liturgică și euharistică a lui Hristos; în viața de comuniune și iubire a membrilor săi; în așteptarea Mântuitorului ca Judecător al viilor și al morților la Judecata cea de Apoi.

Ortodoxul este mărturisitor, candelă a credinţei prin mărturia exemplară a trăirii după cuvântul Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos din Sfânta Evanghelie: „Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Mc. 8, 34). Când ne gândim la lepădarea de sine, inevitabil înţelegem că mândria şi egoismul sunt piedici pe calea mântuirii, adică a urmării lui Hristos. Lucrarea Ortodoxiei, proprie fiecărui veac, este de a păstra modul viețuirii adus de Hristos în lume și de a propovădui până la marginile pământului bucuria Evangheliei Lui spre a dobândi toţi mântuirea, adică viaţa veşnică.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!