Theologica
Vecernia mică

Vecernia mică

Încă de la începuturile Bisericii, momentul înserării, al apusului de soare, era marcat de creştini printr-o rugăciune de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile primite în timpul zilei. În cadrul acestei rugăciuni era aprinsă o lumină și adusă în mijlocul adunării, simbolizând pe Hristos, Lumina lumii. Acest moment a fost dezvoltat în slujba Vecerniei.

Odată cu dezvoltarea cultului divin public în Biserică au apărut cele şapte Laude bisericeşti, care simbolizează o perioadă din istoria mântuirii neamului omenesc. Vecernia, slujba ce deschide o nouă zi liturgică, aminteşte de epoca Vechiului Testament şi ne poartă de la zidirea lumii şi de la căderea primilor oameni până la mântuirea adusă de Domnul nostru Iisus Hristos, Lumina lumii.

Părinții Bisericii au rânduit ca, în cazurile în care Vecernia este oficiată la altă oră decât la cea obișnuită, să se oficieze la ora înserării o rânduială de Vecernie prescurtată – urmând ca, în cazul Privegherii, Vecernia să fie săvâr­șită în toată desfă­șurarea ei. Astfel, au apărut în cultul liturgic noțiunile de Vecernie mică și Vecernie mare.

Vecernia mică este o vecernie nepraznicală, care se cântă în mănăstiri la vremea rânduită a vecerniei, unită cu Ceasul al nouălea, în acele zile de sărbătoare care sunt prevăzute de tipic cu priveghere de toată noaptea. În cadrul Privegherii se săvârşeşte şi Vecernia mare, adică vecernia praznicală a sărbătorii, dar după slujba Pavecerniţei, şi este urmată de slujba Utreniei. Astfel, zilele acestea au două Vecernii, cea mică şi cea mare. Asemenea zile sunt duminicile din timpul anului, Praznicele Împărăteşti, cele închinate Maicii Domnului şi sărbătorile sfinţilor mari, adică situaţiile în care tipicele mănăstireşti prevăd de la început slujba Privegherii.

Această slujbă de seară ne îndeamnă să medităm la cuvântul lui Dumnezeu şi să slăvim iubirea Sa de oameni. Ne povăţuieşte şi ne îngăduie să aducem laudă lui Dumnezeu pentru evenimentele sau persoanele a ­căror amintire este evocată şi prăznuită în Biserică în ziua ­liturgică ce începe cu această slujbă.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!