Evanghelia zilei
Vestitorii luminii şi ai Învierii

Vestitorii luminii şi ai Învierii

Pr. Dumitru Păduraru, 12 Octombrie 2017

Şi în zilele acelea, Iisus a ieşit la munte ca să Se roage şi a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Şi când s-a făcut ziuă, a chemat la Sine pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit Apostoli. Pe Simon, căruia i-a zis Petru, şi pe Andrei, fratele lui, şi pe Iacov, şi pe Ioan, şi pe Filip, şi pe Vartolomeu, Şi pe Matei, şi pe Toma, şi pe Iacov al lui Alfeu şi pe Simon numit Zilotul, Şi pe Iuda al lui Iacov şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut trădător. Şi coborând împreună cu ei, a stat în loc şes, El şi mulţime multă de ucenici ai Săi şi mulţime mare de popor din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe ţărmul Tirului şi al Sidonului, care veniseră ca să-L asculte şi să se vindece de bolile lor. Şi cei chinuiţi de duhuri necurate se vindecau. Şi toată mulţimea căuta să se atingă de El că putere ieşea din El şi-i vindeca pe toţi. Luca 6, 12-19

Apostolatul este mai mult decât o simplă ucenicie, este o stare de graţie ce transformă un simplu om în slujitor al lui Dumnezeu. Apostolii au fost aleşi de Domnul Hristos, nu s-au ales şi nu s-au numit singuri în această misiune. Înainte de a-i alege, Mântuitorul S-a rugat toată noaptea. Când s-a făcut ziuă, i-a chemat la Sine, deci nu noap­tea, ci ziua, proclamându-i astfel vestitori ai luminii şi ai Învierii. Au fost aleşi 12 ucenici după numărul celor 12 seminţii ale lui Israel.

După alegere, ucenicii au coborât în mijlocul mulţimilor, adică au fost prezentaţi lumii, şi le-a fost prezentat ogorul în care vor lucra, apoi Mântuitorul a rostit Fericirile.

Astfel, Hristos Domnul le-a oferit ucenicilor o lecţie despre ce înseamnă misi­unea apostolatului, dar le-a arătat şi care va fi răsplata celor care lucrează în ogorul lui Dumne­zeu.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!