Diaspora
Viaţa de ieri şi de azi a Parohiei „Buna Vestire“ din München

Viaţa de ieri şi de azi a Parohiei „Buna Vestire“ din München

Emanuel Pavel Tăvală, 09 Aprilie 2011

Parohia ortodoxă română "Buna Vestire" din München a fost înfiinţată la 22 septembrie 1979 de un grup de români azilanţi în Germania încă din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Printre fondatori s-au numărat dr. Gheorghe Tase ca preşedinte al parohiei şi Grigore Dumitrescu, secretar. După moartea acestora, în anul 1983, s-a ales un nou comitet parohial, avându-l ca preşedinte pe preotul Dumitru Popa din Freiburg, care a înaintat actele necesare pentru obţinerea statutului juridic din partea statului german.

Oficial, parohia a fost recunoscută de autorităţile de stat germane în anul 1986. Încă de la înfiinţare, Parohia "Buna Vestire" din München s-a aflat în jurisdicţia canonică a Eparhiei ortodoxe române pentru Europa Centrală cu reşedinţa la Freiburg, care făcea parte din structura Arhiepiscopiei Multinaţionale de la Paris, având ca întâistătător pe episcopul George Wagner, aflat sub acoperirea canonică a Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol.

După ce în toamna anului 1987 preotul Simion Felecan cere azil politic în Germania, având în vedere prezenţa sa în sânul comunităţii româneşti din capitala Bavariei, este solicitat să slujească împreună cu preotul-vicar Dumitru Popa de la Freiburg. Odată cu aceasta, părintele Felecan este primit în structura vicariatului român din Freiburg.

La început, frecvenţa la biserică era destul de redusă din cauza faptului că Sfânta Liturghie se oficia doar o singură dată pe lună în Biserica "St. Nikolaus - Gesteig", o bisericuţă mică şi rece. Pentru a se putea oficia în fiecare duminică şi sărbătoare - obiectiv prioritar -, în ziua de Rusalii a anului 1988, prin bunăvoinţa pastorului evanghelic Harald Siegmund, originar din Braşov (fost deţinut politic, întemniţat în aceeaşi celulă cu monahul şi scriitorul Nicolae Steinhardt), Consiliul parohial aprobă mutarea oficierii sfintelor slujbe în Biserica "St. Lukas". Poziţia centrală, acustica excepţională şi celebritatea acestei biserici, dar mai ales faptul că se putea oficia în fiecare duminică, i-au determinat pe ortodocşii români să participe din ce în ce mai mulţi la sfintele slujbe. În scurt timp, Biserica "St. Lukas" a devenit "biserica parohială" pentru majoritatea românilor din München şi împrejurimi. La sărbătorile mari veneau credincioşi din toate oraşele importante ale Landului Bavaria, Landshut, Ingolstadt, Rosenheim, Passau, Waldkreiburg, Augsburg ş.a.

Una dintre cele mai mari şi mai bine organizate parohii

Începând cu data de 19 mai 2002, motivaţi de faptul că la Biserica "St. Lukas" au început ample lucrări de consolidare şi renovare, parohia s-a mutat în Biserica "St. Pius", unde se oficiază cu regularitate Sfânta Liturghie în duminici şi sărbători. Pentru o bună şi eficientă funcţionare a activităţii pastoral-misionare, Parohia "Buna Vestire" a închiriat Capela bizantină "St. Nikolaus", unde se oficiază toate slujbele de peste săptămână.

În prezent, Parohia "Buna Vestire" este una dintre cele mai mari şi mai bine organizate parohii din cadrul Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale şi de Nord. Începând cu anul 1993, parohia a reuşit să asigure preotului paroh un salariu lunar şi să acopere toate cheltuielile administrativ-gospodăreşti din fonduri proprii, contribuind substanţial şi la organizarea şi dezvoltarea mitropoliei.

Prin efortul comun şi prin împreuna-lucrare dintre preot, Consiliul parohial şi credincioşi, dar şi cu ajutorul substanţial al familiei Johann şi dr. Mărioara Kunst, parohia a reuşit să cumpere o clădire monument istoric situată pe un teren de 3.200 mp, unde s-a ctitorit un centru parohial cu toate cele necesare: sală de festivităţi, bibliotecă, birou parohial, săli de clasă pentru orele de religie şi limba română, locuinţă socială etc. Centrul parohial a fost binecuvântat şi inaugurat la data de 26 septembrie 2010, evenimentul fiind marcat şi printr-un concert de cameră ce a avut loc în incinta renovată şi deosebit de frumoasă a fostei gări din Fasangarten. Văzând această frumoasă şi măreaţă realizare, membrii Consiliului parohial, împreună cu preotul paroh lucrează la documentaţia necesară în vederea construirii unei biserici de lemn în stil maramureşean, care să funcţioneze alături de centrul parohial, în vederea deservirii nevoilor duhovniceşti ale comunităţii româneşti grupate în jurul acestei parohii din München.

Activităţi culturale, educative şi catehetice

În cadrul parohiei activează permanent Corul mixt "Agapia", constituit sub patronajul parohiei bavareze, în toamna anului 1987, conducerea corului fiind asumată de maestrul Marius Cosmescu, fost solist de operă. Corul parohial dă răspunsurile la Sfânta Liturghie, concertează în diferite biserici şi oraşe, participă la slujbe ecumenice şi la festivităţi cu caracter naţional.

Începând cu anul 1986, Parohia "Buna Vestire" editează Buletinul parohial "Mărturia", în care apar articole cu caracter religios, dar şi cu caracter naţional, poezii şi meditaţii ale preotului paroh sau ale membrilor parohiei pe diverse teme de spiritualitate creştină.

De asemenea, în cadrul parohiei funcţionează "Şcoala duminicală", unde se predau ore de religie şi de limba română. Cursurile au loc în prima şi a treia duminică a fiecărei luni, cu copii împărţiţi în două grupe: preşcolari şi elevi, frecvenţa fiind una destul de ridicată, interesul copiilor pentru aceste ore fiind mare, ceea ce arată dorinţa lor şi a părinţilor de a-şi păstra identitatea românească, prin exersarea limbii şi întărirea preceptelor creştin-ortodoxe.

În fiecare sâmbătă seara, după Vecernie, preotul ţine o meditaţie pe marginea unei teme de dinainte anunţate, la finalul căreia întreţine un dialog cu cei prezenţi pentru clarificarea aspectelor ce sunt eventual insuficient explicate în faza primară.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!