Theologica
Viaţa veşnică

Viaţa veşnică

Simbolul Credinţei mărturiseşte credinţa noastră în Viaţa veşnică: „Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie”. Prin aceste cuvinte, Crezul ne învaţă despre ţinta ultimă la care vom ajunge după viaţa noastră pământească, şi anume viaţa fericită şi nesfârşită ce va urma după „veacul” pământesc şi după învierea morţilor.

Viața veșnică este restabilirea comuniunii omului cu Dumnezeu, după cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos: „Și aceasta este viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.” (Ioan 17, 3). Opusul „vieții veșnice” sau „vieții” este „focul cel veșnic” sau „gheena focului”, sau „focul cel nestins”, adică osânda veșnică sau moartea. Odată cu moartea biologică, sufletul se desparte de trup. Va veni însă acea vreme când va avea loc învierea trupurilor tuturor oamenilor, şi vor fi judecaţi de Hristos la a Doua Sa Venire. La sfârşitul veacurilor, toţi cei care au murit vor învia. Iar aceia care în vremea învierii obşteşti se vor găsi în această viaţă pământească vor fi şi ei schimbaţi într-o clipă, ca şi cum ar fi trecut prin moarte, încât şi trupurile lor vor deveni duhovniceşti şi nemuritoare, ca ale celor înviaţi. Trupurile celor adormiţi învie, pentru că omul a fost creat în dubla sa structură, materială şi spirituală, trup şi suflet, şi în această dublă structură dă seama în faţa judecăţii. După aceea sunt aşezate în Rai la fericirea veşnică sau în iad la osânda veşnică, deoarece în viaţa pământească sufletul împreună cu trupul, deci omul întreg, a săvârşit şi cele bune şi cele rele, şi cele spre mântuire, ca şi cele spre osândă. Viaţa veşnică este modul de vieţuire în Împărăţia lui Dumnezeu a celor drepţi după Judecata de apoi.

Cei care au făcut cele bune aici pe pământ aşteaptă cu bucurie viaţa de veci, căci pentru cei care Îl iubesc pe Dumnezeu în viaţa aceasta şi Îi păzesc poruncile, făcând binele, viaţa veşnică este plină de fericire, care constă în vederea lui Dumnezeu şi în vieţuirea slăvită şi veşnică împreună cu îngerii şi cu toţi sfinţii Bisericii în Împărăţia cerurilor.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!