Vocabular religios

29 Octombrie 2008

- Corint: oraş cosmopolit din Peloponezul Greciei, fostă capitală a provinciei romane Ahaia şi mare centru comercial. Între locuitorii lui, politeişti şi idolatri, existau şi mulţi iudei, care îşi aveau aici sinagoga lor prin care făceau mulţi prozeliţi, atraşi de monoteism şi de ideile mesianice. În aceste sinagogi şi-a început Sfântul Apostol Pavel, activând un an şi şase luni în a doua călătorie misionară. (Fapte 18, 1-10).

După organizarea Bisericii din Corint şi plecarea sa, auzind că creştinii s-au împărţit după simpatii - unii pentru Pavel, alţii pentru Petru şi alţii pentru Apollo - şi tindeau spre dezbinare, le scrie corintenilor două epistole, lămurind toate chestiunile care îi frământau, epistole de cea mai mare importanţă din punct de vedere religios, moral, social şi disciplinar. În ele se lămureşte, printre altele, problema harismelor şi a harismaticilor, a învierii morţilor şi a Parusiei şi se amintesc pătimirile apostolului pentru slujirea lui Hristos şi mântuirea lor, în lupta cu iudaizanţii şi cu păgânismul de atunci. (Dicţionar al Noului Testament, pr. dr. Ioan MIRCEA, EIBMBOR, 1995)


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!