Banat
Zile de aleasă bucurie  în Mitropolia Banatului

Zile de aleasă bucurie în Mitropolia Banatului

Praznicul Nașterii Domnului a fost un prilej de aleasă bucurie pentru clerul și credincioșii eparhiilor din Mitropolia Banatului, bisericile fiind pline de popor binecredincios. În reședințele episcopale, chiriarhii locului au săvârșit în prima zi a Crăciunului Sfânta Liturghie în catedralele chiriarhale, înconjurați de sobor de slujitori.

La sărbătoarea Soborului Maicii Domnului, Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj a marcat împlinirea a 250 de ani de la construcția și sfințirea bisericii-monument istoric din urbea de pe Timiș. La bucuria comu­nității parohiale a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, care a săvâr­șit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat și reprezentanți ai autorităților locale și județene, dar și reprezentanți ai cultelor religioase din municipiul Lugoj.
În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a vorbit credincioșilor prezenți despre specificitatea noului eon hristic, inaugurat odată cu nașterea Fiului lui Dumnezeu.

La ceas aniversar pentru parohia lugojeană, părintele prof. dr. Vasile V. Muntean, slujitor în cadrul acestei parohii, a lansat monografia „Biserica-monument istoric «Adormirea Maicii Domnului» din Lugoj. 250 de ani de la sfințire”, apărută la Editura Partoș a Arhiepiscopiei Timișoa­rei. La final, părintele paroh Ioan Cerbu a acordat, în semn de re­cunoștință, membrilor consiliului parohial, dar și tuturor binefă­cătorilor, plachete aniversare și diplome de apreciere pentru râv­na și munca depusă în slujba Bisericii lui Hristos.

La sărbătoarea Sfântului Arhidiacon Ștefan, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timi­șoarei și Mitropolitul Banatului, a fost prezent în mijlocul românilor din Voivodina, Serbia. În biserica Parohiei Seleuș, Înalt­preasfinția Sa împreună cu Prea­sfințitul Părinte Nikanor, Episcopul ortodox sârb de Banat, și Preasfințitul Părinte Daniil, Episcopul locțiitor al Episcopiei Daciei Felix, au slujit Sfânta Liturghie. La această comuniune euha­ristică au participat preoți sârbi și români, dar și foarte mulți credincioși din Banatul sârbesc. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul bizantin „Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Ti­mișoara. La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Părintele Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de învă­țătură, în cadrul căruia a vorbit despre viața și virtuțile întâiului mucenic, Sfântul Arhidiacon Ștefan. După cuvântul de învăță­tură, un grup de copii din localitate a susținut un recital de colinde tradiționale românești.

Crăciunul, sărbătorit de arădeni

Praznicul Naşterii Domnului a fost sărbătorit la Catedrala Arhiepiscopală din Arad prin Sfânta Liturghie oficiată de Înalt­preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La momentul cuvenit, chiriarhul a rostit cuvântul de învă­ţătură în legătură cu Pastorala de Crăciun intitulată ,,Sfânt Crăciun în grai străbun” şi cu citirile scripturistice ale praznicului, vorbind despre colinde ca indicatoare a hotărniciilor dintre darurile materiale şi cele spirituale, prin însumarea multor trăiri şi simţiri colective sau personale ce primesc un înţeles apar­te în sărbătoarea Naşterii Domnului, având totodată îndemnul de a preţui pe cele sufleteşti care vin de la Dumnezeu.

Părintele Simion Mladin, eclesiarhul noii catedrale, a dat citire la final Pastoralei Înaltprea­sfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, pentru Cră­ciunul anului 2016.

Cea de-a doua zi a praznicului Naşterii Domnului a fost sărbă­torită la Catedrala istorică din Arad, prin Sfânta Liturghie ofi­ciată de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor Parohiei Arad-Centru. Sute de credincioşi au venit pentru a se ruga în această zi de Crăciun, când Biserica prăznu­ieşte Soborul Preacuratei Născă­toare de Dumnezeu.

Cuvântul de învăţătură al chiriarhului a fost pus sub titlul ,,Steaua care arată Soarele”, referindu-se la Fecioara Maria prin care Domnul a venit în lume, ea însăşi devenind mijlocitoare pentru oameni, pe care îi proteguieşte înaintea Mântuitorului tuturor. La final, părintele paroh Traian Micoroi a mulţumit Întâistătă­torului Eparhiei Aradului pentru dragostea pe care o arată faţă de clericii şi credincioşii acestei parohii, ducând pe mai departe tra­diţia înaintaşilor, de a fi prezent la marile praznice şi de a sluji Dum­nezeiasca Liturghie.

În cea de-a treia zi a Crăciu­nului, chiriarhul Aradului a ţinut să fie prezent în mijlocul obştii mo­nahale de la Mănăstirea ,,Sfân­­­tul Simeon Stâlpnicul” unde a slujit Sfânta Liturghie.

Obştea mănăstirii, în frunte cu maica stareţă stavrofora Magdalena Borteş, l-a întâmpinat cu multă bucurie, ca de fiecare dată, pe arhipăstorul arădenilor.

În cuvântul de învăţătură, pe baza citirilor scripturistice ale sărbătorii, ierarhul a vorbit pelerinilor sub titlul ,,Mărturie a slujirii sfinte”, făcând referire la parabola zilei, ce se citeşte şi în alte rânduri din cursul anului bisericesc, iar de data aceasta se fo­loseşte la tălmăcirea locului pe care îl primeşte Sfântul Arhidiacon Ştefan în cadrul măritului praznic al Crăciunului, adică atestând şi existenţa clerului creştin încă de la întemeierea Bisericii de către Mântuitorul, prin aceasta şi întreita misiune ce o are – învăţătorească, slujitoare şi împărătească –, continuând cea apostolică. Însăşi citirea Apostolului relevă aceasta îndemnând duhovniceşte la cinstirea de către întreaga obşte a preoţiei sacramentale, a subliniat Înaltprea­sfinţia Sa.

Praznicul Nașterii Domnului, la Caransebeș

După o frumoasă tradiție, praznicul Nașterii Domnului a început la Caransebeș prin să­vârșirea Sfintei Liturghii în ajun, de către Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, la Catedrala istorică „Sfântul Mare Mucenic Gheor­ghe” din localitate. În ziua praznicului, Preasfinţitul Lucian a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi la Catedrala Episcopală cu hramurile „Învierea Domnului” şi „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeş. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotesit întru arhidiacon pe diaconul Daniel Simeria. La Sfânta Liturghie au participat oficialități locale, precum şi numeroşi credincioşi. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” din Caransebeș, dirijat de părintele profesor Gheorghe Tistu. Sărbă­toarea a fost întregită anul acesta de prezența unui grup de copii și tineri, membri ai formației folclorice „Mărgăritarele Basarabene”, însoțiți de preoți și ofi­cialități din Mitropolia Chișinău­lui și a întregii Moldove, care la final au susținut un concert de colinde.

În a doua zi de Crăciun, Prea­sfințitul Părinte Lucian a participat la sărbătoarea ocrotitorului Eparhiei Severinului și Strehaiei - Sfântul Nicodim cel Sfințit de la Tismana.

Ziua în care îl sărbătorim pe Sfântul Arhidiacon şi întâi Mucenic Ştefan a fost una impor­tantă pentru credincioșii din Parohia Topleț, Protopopiatul Băile Herculane, deoarece Prea­sfin­țitul Părinte Lucian a fost în mijlocul lor și a săvârșit slujba de sfințire a bisericii parohiale, după care a oficiat Sfânta Liturghie.

Pentru devotamentul și implicarea pe care a depus-o părin­tele paroh Gheorghe Bubă, împreună cu buni săi credincioși, în lucrările de amenajare și înfrumusețare a sfântului locaș, Preasfințitul Părinte Lucian a oferit păstorului Diploma de onoare „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, iar bine­făcătorilor Diploma de excelență „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”. 


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!