Theologica
Ziua descoperirii depline a adevărului

Ziua descoperirii depline a adevărului

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 13 Februarie 2018

Sfântul Ioan Gură de Aur, referindu-se la Judecata de Apoi, spune: „Nimeni care nu este bun nu poate nădăjdui după moarte o soartă bună, chiar de ar număra mii de sfinţi între strămoşii săi, căci fiecare, zice Apostolul, «va lua după cum a lucrat în viaţa cea trupească, ori bine, ori rău»” (2 Corinteni 5, 10).

Duminica Înficoşătoarei Judecăţi ne îndeamnă la un timp al evaluării duhovniceşti a vieţii noastre şi a înţelegerii că suntem creaţi de Dumnezeu din iubire şi pentru viaţa veşnică.

Părintele Cleopa spune: „Să ştiţi că nici un lucru de la întemeierea lumii şi până la sfârşitul veacurilor nu este mai înfricoşător ca venirea Domnului la Judecata de Apoi. Nici îngerii nu pot să ne spună cu de-amănuntul despre acea preaînfricoşătoare venire a Domnului, când va judeca toate neamurile pământului de la Adam şi până la sfârşitul lumii”.

Descriind momentul Înfricoşătoarei Judecăţi, părintele Dumitru Stăniloae spune: „Ziua aceea va fi ziua descoperirii depline a adevărului cu privire la toţi, în faţa fiecăruia. Nici un echivoc nu va mai plana în sufletul oamenilor. Răul va fi deplin demascat, ieşit de sub acoperământ. Orice echivoc va înceta. Regimul pomului cunoştinţei binelui şi răului îşi va fi încheiat stăpânirea ambiguă asupra lumii; el nu va mai umbri sufletul omenesc şi planul divin din istoria lumii, pentru că nimeni nu se va mai hrăni din el, minciuna lui fiind dată pe faţă. Fiecare om va cunoaşte urmările de după moarte ale faptelor sale şi va fi judecat şi pentru ele, şi fiecare va cunoaşte antecedentele faptelor sale bune şi rele în comportarea înaintaşilor săi şi va cunoaşte just faptele şi valoarea tuturor. Astfel, judecata din urmă va fi şi o revelare supremă a planului divin în istorie, a contribuţiei aduse de oameni pentru a-l realiza sau a-l îm­pie­dica”. Această zi a judecăţii, numită şi universală, este expresia milei nemăsurate a lui Dumnezeu, care se adaugă dreptăţii Sale.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!