Documentar
Ziua mirelui din Cana Galileii

Ziua mirelui din Cana Galileii

Pr. Ciprian Apetrei, 10 Mai 2017

Biserica noastră îl sărbătoreşte astăzi pe Sfântul Apostol Simon Zilotul. Din Proloage aflăm că a fost unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului și era galileean. I se spune Zilotul sau Cananeul, spre a-l deosebi de Sfântul Simon Petru și de Sfântul Simeon „fratele Domnului”, urmașul Sfântului Iacob la Episcopia Ierusalimului. Tradiția spune că el ar fi fost mirele de la nunta din Cana.
Din tradiție aflăm că Sfântul Simon sărbătorit astăzi, îna­inte de a se întâlni cu Mântuitorul, ar fi făcut parte din partida evreilor zeloți care ridicau poporul la răzvrătire și nu plăteau tribut romanilor. Acesta este trecutul său, pe care Simon, ca și alți ucenici, l-a părăsit, devenind „pescar de oameni”, în slujba lui Hristos. După Pogorârea Sfântului Duh, Sfântul Apostol Simon a călătorit în ținuturi îndepărtate, pentru a lumina popoarele cu lumina Evangheliei, mergând în Egipt și în Mauritania și aprinzând în suflete candela nestinsă a mărturisirii lui Hristos. Pretutindeni pe unde și-a purtat pașii, în urma lui s-au înfiripat în inimi nădejdi noi, au crescut bucurii duhovnicești, a rodit mântuirea, începând înăl­țarea oamenilor spre Dumnezeu. Se spune că ar fi mers până și în Britania. Întorcându-se în părțile Răsăritului, Sfântul Simon a mers în țara perșilor. Aici, Sfântul Apostol a întâlnit multă împotrivire din partea păgânilor, care, văzând înmulțirea numărului de creștini în țara lor, l-au prins și l-au răstignit în orașul Suanir din Persia.

Teologia creştină, luând în calcul cele patru referate evanghelice, a stabilit faptul că cei 12 Apostoli sunt ucenicii cei mai apropiaţi ai lui Hristos. Ei L-au cunoscut personal pe Hristos, cât a trăit pe pământ. Au fost de faţă la Răstignirea şi Învierea Lui. Au crezut în El, că este Fiul lui Dumnezeu; I-au urmat învăţătura cu multă dragoste şi râvnă.

Conform relatărilor scripturistice din Sfintele Evanghelii, Sinaxarul Soborului Sfinţilor Apostoli prezintă următoarea listă de Apostoli: Petru (Simon), Andrei, Toma, Ioan Teologul, Iacob (fiul lui Zevedeu), Iacob (fiul lui Alfeu), Simon Zilotul, Iuda Tadeul (sau fratele lui Iacob), Bartolomeu, Filip, Matei şi Matia – cel care a luat locul lui Iuda Iscarioteanul.

În această listă, Sfântul Apostol Simon Zilotul este al şaptelea şi alături de ceilalţi ucenici a fost chemat la apostolie de Mântuitorul nostru Iisus Hristos (Luca 6, 13 şi Marcu 3, 14). După ce I-a fost alături Mântuitorului în activitatea Sa publică vreme de trei ani şi jumătate, înainte de a Se Înălţa la Cer, Domnul le spune lui şi celorlalţi Apostoli: `Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt” (Matei 28, 19). Sarcină de care s-au achitat Sfinţii Apostoli, iar mărturia lor stă la temelia Bisericii noastre de fiecare dată când rostim Crezul afirmând că Biserica este `apostolească”, deoarece învaţă ceea ce au învăţat Apostolii şi îşi poate înfăţişa existenţa în chip istoric până la Apostoli. Acest lucru înseamnă că atunci când sărbătorim un Apostol, cinstim şi mărturia Sfintei Evanghelii pe care a propovăduit-o în lume.

Sfântul Apostol Simon Zilotul este numit uneori şi Cananeul, deoarece a fost originar din Cana Galileii. Pericopa care se citește la Taina Nunţii este preluată din Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetele 1-11, şi ne înfăţişează minunea pe care a făcut-o Domnul la această nuntă. Părinţii Bisericii au ales această Evanghelie pentru Cununie, deoarece se vorbeşte despre bucurie şi veselie, despre prezenţa Domnului Iisus Hristos, a ucenicilor Săi şi a Sfintei Fecioare Maria. Ei arată că Hristos nu doar Se află la nuntă împreună cu ucenicii Săi şi participă, probabil, pe toată durata ei de 7 zile, dar face chiar şi dar de nuntă, după obicei, mirelui şi miresei. Iar darul a fost vinul cel bun.

Minunea de la Nunta din Cana constituie începutul `semnelor” mesianice ale Domnului Iisus Hristos şi al arătării slavei Lui, prefacerea apei în vin legân­du-se de noul început pe care îl face Hristos. După minunea din Cana, Sfântul Simon urmează Domnului nostru Iisus Hristos şi devine Apostol.

El este cunoscut cu apelativul „Zilotul” pentru că a făcut parte din mişcarea zeloţilor. Zeloţii au fost membri ai unei grupări politico-religioase iudaice care funcţiona în timpul în care Iudeea s-a aflat sub ocupaţia romană. Scopul lor era să apere legea şi viaţa naţională a poporului iudeu împotriva influenţelor idolatre. Această grupare naţionalistă s-a manifestat într-un mod mai intens începând din vremea lui Irod Idumeul până la căderea Ierusalimului şi înfrângerea de la Masada din anul 70 d.Hr.

După Pogorârea Duhului Sfânt, el a mers în Africa, în Egipt, şi apoi a propovăduit Evanghelia în Mauritania. Şi-a încheiat activitatea misionară în Georgia, unde a fost torturat și crucificat de păgâni în regiunea Abhazia, care atunci făcea parte din Imperiul Persan.

Sfântul Apostol Simon Zilotul este pomenit astăzi, dar şi alături de ceilalţi Apostoli, pe 30 iunie, de Soborul Sfinţilor 12 Apostoli.

În fiecare an, în ziua de 10 mai, sfântul este sărbătorit în mod deosebit la Biserica Podeanu din Bucureşti, unde se află un fragment din moaştele sale. Să ne rugăm astăzi sfântului prin cuvintele imnografului cântând: Apostole Sfinte Simon, roagă pe Milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!