Theologica
Ziua unui sfânt

Ziua unui sfânt

Pomenirea unui sfânt este un eveniment important pentru Bi­serică și, mai ales, pentru parohia sau mănăstirea care sărbăto­rește și primește binecuvântarea sfântului în numele căruia a fost sfin­țită biserica, dar și prilej de bucurie și de comunicare între membrii acesteia.

Așa cum se știe, Biserica alege ca zi de cinstire a sfinților ziua ple­cării lor din această lume de­șartă, zi în care aceştia „se nasc” la viața dumnezeiască veșnică pe care, de altfel, o trăiesc de aici, de pe pământ. Acest lucru arată că sfinții, ca toți oamenii, continuă să trăiască și după ieșirea sufletului din trup, fapt dovedit de moaștele lor nestricăcioase, care răspândesc un miros bineplăcut și săvârșesc minuni.

De-a lungul vieții lor pămân­tești, sfinţii au luptat să dobân­dească comuniunea existențială cu Dumnezeu-Sfânta Treime, în­vingând și destrămând uneltirile diavolului prin puterea harului lui Dumnezeu, care locuiește înlăuntrul lor.

Un astfel de exemplu este şi sfân­ta pe care o serbăm astăzi, şi anume Sfânta Mare Muceniță Marina. Din viaţa şi sfârşitul martiric al sfintei, cuprinse în sinaxar, ni se arată mai multe temeiuri ale credinţei noastre. De aici în­văţăm că toate câte a creat Dumnezeu sunt „bune foarte”. Răul care există în lume nu este creația lui Dumnezeu, ci rezultat al că­derii îngerilor răi şi al păcatului neascultării omului față de voia lui Dumnezeu, toate acestea având ca izvor mândria. Demonii au fost la început îngeri de lumină, dar din cauza mândriei au căzut din harul lui Dumnezeu. De atunci, aceştia încearcă prin toate mij­loacele viclene să-l îndepărteze pe om de Dumnezeu. Nu pot face însă rău nimănui, decât dacă cineva se predă de bunăvoie în mâinile lor, și nici nu pot prinde putere asupra celui care luptă să trăiască potrivit voii lui Dumnezeu. Mândria ține departe pe om de Bise­rică și de adevărata închinare la Dumnezeu și îl împinge să se închine, în mod conștient sau nu, dia­volului, tatăl minciunii şi al rău­lui. În schimb, prin smerenie, omul obține „izbânda împotriva diavolilor”, adică a tot ce este rău și câştigă mântuirea.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!