189 de ani de la naşterea celui care a ridicat din ruină Catedrala mitropolitană din Iaşi

14 Iulie 2007

Mâine, 15 iulie se împlinesc 189 de ani de la naşterea fostului mitropolit al Moldovei şi Sucevei, Iosif Naniescu. Acesta s-a născut la 15 iulie 1818, în localitatea Răzălăi-Soroca, în familia unui preot. A fost călugărit şi apoi hirotonit ierodiacon de episcopul Chesarie al Buzăului, în anul 1835. Între anii 1836-1940 a studiat la Seminarul Teologic din Buzău, iar în anul 1947 la Colegiul „Sf. Sava“ din Bucureşti. A fost egumen la mănăstirile Serbăneştii Morunglavului, din judeţul Vâlcea (1849- 1857) şi Giseni - Dâmboviţa (1857-1863), dar şi „curator“ la Mănăstirea Sărindar din Bucureşti (1863-1864). Între timp, a fost hirotonit ieromonah (1850), apoi hirotesit protosinghel (1852) şi arhimandrit (1860). Între anii 1964-1866 a fost profesor de religie la Gimnaziul „Gh. Lazăr“, apoi la Liceul „Matei Basarab“ (1866-1973), la Şcoala normală (1867- 1873), director la Seminarul Central (1870-1871), toate în Bucureşti. La 23 aprilie 1872, a fost hirotonit arhiereu cu titlul „Mireon“ (de Mira Lichiei). Între 1873 şi 1875, a fost Episcop de Argeş, iar la 10 iunie 1875, a fost ales Mitropolit al Moldovei, unde a păstorit până la moarte, în 1902.

Marele său merit în Mitropolia Moldovei este reluarea lucrărilor la Catedrala mitropolitană din Iaşi, începută de mitropolitul Veniamin Costachi, în 1833. Lucrările au durat până în 1839, când, din cauza căderii bolţilor, clădirea s-a surpat, rămânând în ruină până în 1881.

În acelaşi an, lucrările au fost reluate, în timpului lui Iosif Naniescu. Catedrala a fost sfinţită la 23 aprilie 1887. De asemenea, în timpul păstoririi sale s-au restaurat bisericile „Sfinţii Trei lerarhi“ şi „Sf. Nicolae Domnesc“ - Iaşi, iar Seminarul teologic de la Socola a fost mutat în palatul Sturdza, de lângă Mitropolie (astăzi, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi).

Mitropolitul Iosif Naniescu a desfăşurat o bogată operă filantropică şi a întreţinut zeci de tineri la studii. Însufleţit patriot, a sprijinit Războiul de Independenţă din 1877, prin pastorale, colecte în eparhie, ajutoare personale. Sub îndrumarea şi cheltuiala sa, a apărut „Revista Teologică“ de la Iaşi (1983-1887). A dăruit Academiei Române bogata sa bibliotecă, cu peste 10.000 de cărţi, peste 300 tipărituri vechi româneşti, numeroase manuscrise şi două lăzi cu documente. În anul 1888, mitropolitul Iosif Naniescu a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

A trecut la cele veşnice la 26 ianuarie 1902, la Iaşi. Mormântul mitropolitului Iosif Naniescu se află în partea de sud a Catedralei mitropolitane terminate de el.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!