Evanghelia zilei
Înmulțirea celor cinci pâini și doi pești

Înmulțirea celor cinci pâini și doi pești

Deci ridicându-Şi Iisus ochii şi văzând că mulţime multă vine către El, a zis către Filip: De unde vom cumpăra pâine, ca să mănânce aceştia? Iar aceasta o zicea ca să-l încerce, că El ştia ce avea să facă. Şi Filip i-a răspuns: Pâini de două sute de dinari nu le vor ajunge, ca să ia fiecare câte puţin. Şi a zis Lui unul din ucenici, Andrei, fratele lui Simon Petru: Este aici un băiat care are cinci pâini de orz şi doi peşti. Dar ce sunt acestea la atâţia? Şi a zis Iisus: Faceţi pe oameni să se aşeze. Şi era iarbă multă în acel loc. Deci au şezut bărbaţii în număr ca la cinci mii. Şi Iisus a luat pâinile şi, mulţumind, a dat ucenicilor, iar ucenicii celor ce şedeau; asemenea şi din peşti, cât au voit. Iar după ce s-au săturat, a zis ucenicilor Săi: adunaţi fărâmiturile ce au rămas, ca să nu se piardă ceva. Deci au adunat şi au umplut douăsprezece coşuri de fărâmituri, care au rămas de la cei ce au mâncat din cele cinci pâini de orz. Iar oamenii văzând minunea pe care a făcut-o, ziceau: Acesta este într-adevăr Proorocul, Care va să vină în lume. Ioan 6, 5-14

Ar trebui să facem un efort mental şi să ne imaginăm cum ar fi puse în scenă cele mărturisite de Sfântul Evanghelist Ioan. În prim plan, Domnul Iisus Hristos înconjurat de multă lume. Apoi, în planul secund, ucenicii contrariaţi de cererea Mântuitorului şi neputincioşi să găsească o soluţie mulţumitoare. Ceva mai în spate, nebăgat de nimeni în seamă, copilul care s-a dovedit a fi mai prevăzător decât atâţia adulţi şi, totodată, salvatorul lor. Doar el a avut cele cinci pâini şi doi peşti. Toată lumea era în mişcare: ucenicii să împlinească cererea Domnului Hristos, Filip a fost cel care a făcut o evaluare a numărului de persoane, Andrei a descoperit puţinele merinde, mulţimile se mişcau ici şi acolo, cu dorinţa de a prinde un loc mai aproape de Mântuitorul. În mijlocul lor stătea Fiul lui Dumnezeu. El predica, Lui I s-a făcut milă de cei din preajma Sa, El a cerut, El a binecuvântat, El a hrănit. Deznodământul îl citim pe buzele tuturor: Acesta este Prorocul care va să vină în lume! 


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!