Banat
Ședința Permanenței Consiliului eparhial, la Timișoara

Ședința Permanenței Consiliului eparhial, la Timișoara

Răzvan Fibișan, 25 Februarie 2017

La Reședința mitropolitană din Timișoara, Înaltpreasfințitul Pă­rinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoa­rei și Mitropolitul Banatului, a convocat, zilele trecute, Perma­nen­ța Consiliului eparhial.

Pe ordinea de zi s-au aflat problemele curente ale Secțiilor administrativ-bisericească, cultura­lă, economică, de patrimoniu, ju­ridică și de asistență socială. Între problemele analizate și aprobate în ședința Permanenței Consiliului eparhial s-au aflat cele cu privire la încadrarea de personal clerical în Arhiepiscopia Timișoarei, la pensionarea unor preoți aflați la limită de vârstă, precum și la vacantarea unor parohii. Un punct important al ședinței l-a constituit prezentarea hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 9 februarie a.c.

În cadrul Sectorului cultural, s-au prezentat propunerile privind realizarea planului-cadru pentru Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bise­riceşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, conform hotărârilor Sfântului Sinod. În acest sens, s-au prezentat: proiectul privind realizarea volumului „Preoți și mireni din Arhiepiscopia Timișoarei, pătimi­tori în perioada regimului comunist”, precum și cel al broșurii „Tâlcul icoanei”. De asemenea, s-a adus în atenție organizarea con­ferințelor prepascale, organizate de Centrul eparhial, în colaborare cu Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara, în peri­oada 9 martie - 6 aprilie, cu tema: „Iconografia ortodoxă și iconarii bănățeni”. Tot la acest sector s-au prezentat mai multe lucrări tipă­rite la Editura epar­hială Partoș. Totodată, la propunerea Înaltprea­sfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, s-a hotărât editarea unui album cu cele mai reprezentative icoane din eparhie.

La Secția economică s-a discutat despre modul de gestionare al parohiilor și despre găsirea unor spații necesare susținerii activită­ților social-filantropice ale epar­hiei. La Sectorul juridic s-au apro­bat mai multe contracte de arendă ale terenurilor agricole înaintate de unele parohii. La Sectorul patrimoniu și construcții s-a hotărât demararea lucrărilor de la Castelul din Banloc, aflat în apropierea Mănăstirii Partoș, care a desfă­șurat anul trecut mai mul­te ac­țiuni culturale de referință în incinta acestuia.

La Secția social-filantropică au fost stabilite noi modalități de îmbunătățire a activității Centrelor de zi pentru copii aflate în purtarea de grijă a Centrului eparhial și s-a propus dinamizarea activi­tăților filantropice, mai ales în această perioadă prepascală, privind susținerea familiilor aflate în dificultate. 


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!