Banat
Adunarea Generală a Fundației „Preot Ioan Olariu”

Adunarea Generală a Fundației „Preot Ioan Olariu”

Răzvan Fibișan, 16 Martie 2017

La Paraclisul „Sfânta Maria” al Parohiei Timișoara-Iosefin a avut loc, la începutul săptămânii, Adunarea Generală a Fundației „Preot Ioan Olariu”. Ordinea de zi a constat în prezentarea bilanțului asupra activității fundației în anul 2016, a raportului financiar pe anul 2016, a proiectului „Sprijin la distanță - o șansă pentru fiecare”, precum și prezentarea programului de activități pe anul în curs.

Întrunirea a debutat cu un moment de rugăciune, după care a urmat desfășu­rarea lucrărilor propriu-zise, prezentându-se atât raportul activității pe anul trecut, cât și programul de activități pe anul 2017. Un punct important care a stat în centrul preocupărilor acestei fundații creștine în anul 2016 a fost continuarea proiectului „Sprijin la distanţă - o şansă pentru fiecare”, prin care fundația a acordat 9 burse sociale unor elevi şi studenţi foarte buni la învăţătură, dar care provin din familii cu venituri modeste. Pentru susţinerea acestui proiect de mare anvergură, conducerea fundaţiei a depus eforturi considerabile, organizând anul trecut mai multe activităţi menite să mediatizeze proiectul şi activităţile fundaţiei, pentru a sensibiliza comunitatea locală în special, dar şi credincioşii din ţară sau străinătate care l-au cunoscut pe părintele Ioan Olariu sau care au dorit să se implice în activităţi filantropice. Pe lângă acest proiect, fundația a acordat şi ajutoare sociale unor persoane cu probleme materiale deosebite sau cu boli grave. Împreună cu Parohia Iosefin, fundaţia sprijină și comunitatea credincioşilor cu deficienţe de vorbire şi auz, singura din vestul ţării deservită de un preot care slujeşte Sfânta Liturghie în limbajul mimico-gestual. De asemenea, în preajma marilor sărbători, membrii funda­ției, alături de Parohia Iosefin, participă la campania de întrajutorare a bătrânilor prin cantina socială, contribuind și la achizițio­narea de pachete cu dulciuri pentru mai mulți copii cu nevoi financiare.

Atelierul de croitorie al fundaţiei a confecţionat anul trecut perne pentru copiii din Centrul de Primire în Regim de Urgenţă de pe lângă Direcţia Copilului şi pentru copiii internaţi în Spitalul de Pediatrie Bega, care au fost vizitaţi de mai multe ori, împreună cu preoţii Parohiei Iosefin. Tot prin atelierul de croitorie au fost confecţionate 58 de ii pentru copiii cu dizabilităţi din Centrul de zi „Podul Lung” de pe lângă Primăria Timişoara, care au fost comandate de o asociaţie ce are ca obiect de activitate ajutorarea copiilor cu dizabilităţi. Trebuie menționat și faptul că Fundaţia „Preot Ioan Olariu” a organizat în 2016 un concert de binefacere la Filarmonica „Banatul” din Timişoara, susţinut de Cvartetul „Furiant” din Berlin şi de o companie privată de muzică de operă din Viena. Evenimentul a avut un ecou deosebit, întrucât a sporit foarte mult numărul sponsorilor şi al donatorilor care au dorit să se alăture eforturilor fundației de a-i ajuta pe aceşti copii şi tineri să îşi valorifice talanţii primiți de la Dumnezeu.

Pe plan cultural, fundația a donat Parohiei Iosefin o sumă considerabilă pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea a 85 de ani de la sfinţirea bisericii. De asemenea, fundația a sprijinit și editarea volumului „Bucuria slujirii prin cuvânt”, semnat de părintele dr. Ionel Popescu, președintele fundației.

„Fundația desfășoară o bogată activitate social-caritativă și culturală atât în arealul Parohiei Timișoara-Iosefin, cât și în diferite localități din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei, mai ales acolo unde se găsesc așezăminte destinate persoanelor nevoiașe, așezăminte pentru vârstnici sau centre de plasament. În anul 2016, activitatea noastră a cuprins și problemele cu care se confruntă unii elevi și studenți din cuprinsul parohiei noastre și nu numai, cărora le-au fost oferite burse pentru a-și putea finaliza studiile și pentru a nu abandona școala. Fundația s-a orientat, în mod cu totul special, spre elevii și studenții care au rezultate foarte bune la învățătură, având și un comportament moral deosebit, dar care provin din familii numeroase, cu posibilități materiale reduse. Printre cei spri­jiniți se numără și tineri sportivi de performanță, studenți la Asis­tență socială sau chiar la Medicină. În felul acesta, fundația contribuie la susținerea celor care, după absolvirea școlii, vor activa în societatea din care facem parte”, a spus părintele Ionel Popescu, președintele Fundației „Preot Ioan Olariu”.

Pentru anul 2017, fundația își propune ca, în colaborare cu Parohia Iosefin, să continue organizarea de cursuri şi meditaţii gratuite pentru copii și tineri, să sus­ţină atelierul de pictură deschis la Centrul parohial „Sfânta Maria”, să continue proiectul educa­ţional „Sprijin la distanţă - o şan­să pentru fiecare”, organizând atât pentru copiii incluși, cât şi pentru copiii şi tinerii care participă la programele derulate prin Centrul parohial „Sfânta Maria” o tabără de vară, să sprijine cantina socială a Parohiei Iosefin, prin acordarea constantă de pachete cu alimente tuturor beneficiarilor și să implementeze, în colaborare cu Sectorul social al Arhiepiscopiei Timișoa­rei, un nou proiect educaţional - „Sprijin pentru prevenirea abandonului şcolar”.

Fundaţia creștină „Preot Ioan Olariu” este o fundaţie social-filantropică de dezvoltare comunitară, non-guvernamentală, fără scopuri politice şi nediscriminatorie profesional, ce funcționează cu binecuvântarea Înaltpreasfin­țitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Misiunea fundaţiei este să dezvolte sistemul de caritate, în spirit creştin umanitar, în comunităţile din Parohia Ortodoxă Timişoara-Iosefin în special, dar şi din municipiul Timişoara şi judeţul Timiş. Scopul fundaţiei este de a oferi servicii comunitar-sociale, medicale, culturale şi educaţionale, în spirit creştin, contribuind la rezolvarea problemelor comunităţii.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!