Angajarea copiilor de până la 15 ani, interzisă

15 Iunie 2007

Tinerii de cel puţin 16 ani pot încheia un contract individual de muncă pentru munci uşoare, cei care urmează cursurile şcolare obligatorii şi au împlinit 15 ani pot încheia un contract de muncă numai cu acordul părinţilor, iar încadrarea în muncă a copiilor de până la 15 ani este interzisă. Guvernul a aprobat, miercuri, o hotărâre privind protecţia persoanelor care au vârste de cel mult 18 ani care au încheiat un contract individual de muncă, cu scopul de a-i feri de exploatarea economică sau de activităţile care dăunează sănătăţii sau dezvoltării fizice, psihologice, sociale şi morale. Potrivit actului normativ, încadrarea în muncă a copiilor este interzisă, copiii fiind definiţi în actul normativ ca orice persoană care are sub 15 ani sau orice persoană care are între 15 şi 18 ani şi urmează cursurile obligatorii, pe bază de program integral, stabilit de lege. Prin derogare, cei care au cel puţin 16 ani pot încheia un contract individual de muncă pentru munci uşoare - care nu pot afecta sănătatea, dezvoltarea copilului, frecvenţa şcolară sau participarea la programe de formare profesională -, iar cei care urmează cursurile şcolare obligatorii şi au 15 ani împliniţi pot încheia un contract individual de muncă numai cu acordul părinţilor. Potrivit noului act normativ, este interzisă angajarea tinerilor pentru activităţi care depăşesc în mod evident capacităţile lor fizice sau psihologice, ce implică expunerea la agenţi toxici, cancerigeni sau la radiaţii care determină modificări genetice ereditare. Sunt interzise totodată activităţile care prezintă riscuri de accidentare, pe care se presupune că tinerii nu le pot identifica sau preveni din cauza lipsei de experienţă ori de pregătire şi activităţile care pun în pericol sănătatea din cauza frigului ori căldurii extreme sau din cauza zgomotului.

În cazul tinerilor, durata timpului de muncă este de maximum şase ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână. În situaţia în care tânărul cumulează mai multe funcţii în baza unor contracte individuale de muncă, timpul de muncă efectuat se însumează şi nu poate depăşi, cumulat, această durată. De asemenea, tinerii nu pot presta muncă suplimentară şi muncă de noapte, iar copiii angajaţi nu pot presta muncă între orele 20:00 şi 6:00. Tinerii beneficiază de o pauză de masă de cel puţin 30 de minute consecutive, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de patru ore şi jumătate. Între două zile de muncă, tinerii beneficiază de o perioadă minimă de repaus de 12 ore consecutive. Între două zile de muncă, copiii încadraţi în muncă beneficiază de o perioadă minimă de repaus de 14 ore consecutive. Tinerii beneficiază de o perioadă de repaus săptămânal de două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. De asemenea, ei beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin trei zile lucrătoare. Hotărârea Guvernului mai stabileşte că angajatorul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea securităţii şi protejarea sănătăţii tinerilor şi să informeze tinerii şi părinţii acestora, în scris, despre eventualele riscuri.

Hotărârea transpune în totalitate prevederile directivei europene referitoare la protecţia tinerilor în muncă.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!