Banat
Anul Nou civil în Mitropolia Banatului

Anul Nou civil în Mitropolia Banatului

Cu prilejul Anului Nou, zeci de mii de credincioși bănățeni au participat în bisericile și mănăstirile din cuprinsul Mitropoliei Banatului la slujbele specifice acestei perioade. În acest context, ierarhii și preoții bănățeni au transmis tuturor credincioșilor urări de sănătate și spor în săvârșirea faptelor iubirii frățești.

În noaptea dintre ani, sute de bănățeni au venit la Catedrala Mitropolitană din Timișoara pentru a participa la slujba Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos. Ceremonialul religios a fost oficiat de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, împreună cu preoții și diaconii catedralei. Cu această ocazie, Înaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvânt de învăţătură referitor la însemnătatea pe care Biserica o acordă timpului, ca dar al lui Dumnezeu şi cadru de împlinire a voii Sale.

În ziua de Anul Nou, când Biserica Ortodoxă prăznuieşte Tăie­rea-împrejur cea după trup a Domnului şi face pomenirea Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan a săvârșit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. În cadrul slujbei euharistice, numeroşi copii și tineri s-au împărtășit cu Sfintele Taine. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, condus de părintele Dan Dragomir.

După Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, Mitropolitul Banatului a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură despre sem­nificaţiile duhovniceşti ale praznicului, ca sărbătoare ce combate dochetismul, accentuând realitatea întrupării Fiului lui Dumnezeu. De asemenea, Înaltprea­sfinția Sa a vorbit şi despre modelul de vieţuire al Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, care, prin viaţa sa sfântă, dedicată slujirii lui Dumnezeu şi a semenilor, s-a făcut începător al desăvârșirii.

Cu prilejul Anului Nou civil, chiriarhul Banatului a transmis, la final, tuturor credincioșilor urări de sănătate și un an roditor în ceea ce privește săvârșirea faptelor bineplăcute lui Dumnezeu.

Anul Nou 2017 sărbătorit în Arhiepiscopia Aradului

În noaptea dintre ani, Înalt­prea­sfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, s-a aflat în mijlocul clerului şi al credin­cioşilor prezenţi în număr mare la Catedrala Arhiepiscopală „Sfân­ta Treime” din Arad. Aici a oficiat slujba la trecerea dintre ani, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Înaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvânt despre „Veşnicie şi timp” – Dumnezeu şi creaţie (în baza citirilor scripturistice I Tim. 2; Luca 2), adică lucrarea divină ca timp şi spaţiu care are nevoie de pronia cerească spre desăvâr­şire, măsurarea unităţii acestora constituind permanent obiectul cugetării, ca şi al comportării omeneşti. În acest cadru, ierarhul a prezentat iniţiativa conducerii bisericeşti privind Anul 2017 ca Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bise­riceşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. La final, chiriarhul a adresat urările cuvenite, dând îndrumările legate de viaţa creştină în cursul anului care a început.

În prima zi a Anului Nou civil, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a săvârşit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, în fruntea soborului preoţilor şi diaconilor slujitori. În predica cu titlul „Praznic de înnoire”, înţelegând pentru Biserică şi lume, prin fiecare din momentele ce le aminteşte, adică Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului, Duminica dinaintea Botezului Domnului şi Sfântul Ierarh Vasile cel Mare şi Anul Nou într-o legătură duhovnicească aparte, chemând la reconsiderarea timpului trecut atât pentru cele gre­şite sau omise, cât şi la întărirea voinţei de îndreptare pe viitor, potrivit propovăduirii Sfântului Ioan Botezătorul, ca şi a marelui ierarh pomenit azi, implorând ajutorul divin pentru împlinirea îndatoririlor creştineşti şi cetăţeneşti cu mai multă stă­ru­inţă. Şirul zilelor sărbătoreşti în mijlocul cărora este cea de astăzi grăieşte lămurit cu privire la această legătură Naş­terea Domnului pentru renaşterea fiinţei omeneşti, circumciziunea pentru înnoirea continuă pe toate planurile vieţii, iar Boboteaza pentru sfinţirea întregii lumi, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

În seara zilei, la Reşedinţa eparhială a avut loc îndătinata recepţie oferită de către Înalt­preasfinţitul Arhiepiscop Timotei preoţilor şi credincioşilor din municipiul Arad, de Anul Nou. În numele preoţimii din municipiu şi al participanţilor la momentul festiv, părintele Gabriel Mariş, consilier social, a rostit o frumoasă urare în stil tradiţional pentru chiriarh şi întreg Centrul eparhial la început de An Nou. Chiriarhul a răspuns acestor urări, împăr­tăşind tuturor celor prezenţi gândurile de Anul Nou, legate de munca celui din trecut cu obli­gaţiile pentru viitor. În mod deosebit, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre păstrarea unităţii în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, a întregii Ortodoxii, pentru propăşirea ţării şi poporului, ierarhul făcând şi urările cuvenite pentru Noul An 2017.

Trecerea dintre ani la Catedrala Episcopală din Caransebeș

La trecerea în noul an civil 2017, în Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Caran­sebeş s-a oficiat slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, la care au participat numeroși cre­din­cioși. Sfânta slujbă a fost să­vârșită de către Preasfinţitul Pă­rinte Lucian, Epis­copul Caran­se­beșului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. De asemenea, ierarhul a înălțat și rugăciuni de mulţu­mire pentru binefacerile primite în anul ce a trecut şi de ru­găciuni la intrarea în noul an.

În prima zi din an, Preasfințitul Părinte Lucian a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, la Catedrala Episcopală din Caransebeş. În cadrul Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare s-au citit rugăciuni de mulţumire către atotputernicul Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra eparhiei în anul 2016, rugând deopotrivă mila Sfintei Treimi de a milui preoţii şi credincioşii Episcopiei Caranse­beşului şi în noul an. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

„Ne bucurăm foarte mult că am putut sluji în prima zi din noul an 2017 în Catedrala noastră Episc­o­­pală și-L rugăm pe Mântuitorul Hristos, Arhiereul Cel veșnic, să binecuvânteze cununa anului care a început și să ne ajute să ne împlinim misiunea pe care El ne-a încredințat-o și să ne facem slujba deplin. De asemenea, îi cerem să ne dăruiască tuturor sănătate, har peste har și binecuvântare și să avem o lucrare bogată în acest nou an, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre ca Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești. Totodată, nu trebuie să-i uităm și pe cei care au mărturisit credința ortodoxă în perioada comunistă în frunte cu cel mai longeviv Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Justinian Marina, care a păstorit în vremuri grele, între 1948 și 1977”, a subliniat Preasfințitul Părinte Lucian.

La final, chiriarhul a urat tuturor care poartă numele Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, ani mulţi şi fericiţi, multă sănătate și binecuvântare, pace și bucurie. 


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!