Aria naturală protejată Frumoasa, promovată prin filme documentare

11 Februarie 2015

Peste 145.000 de lei au fost alocaţi pentru realizarea şi difuzarea unui film documentar, de o jumătate de oră, şi a şapte filme scurte, în vederea conştientizării publicului cu privire la valoarea biodiversităţii din siturile Frumoasa, care se întind pe suprafaţa a patru judeţe, arie naturală protejată, administrată, din 2010, de către Consiliul Judeţean (CJ) Alba, conform Agerpres.

Astfel, pentru sensibilizarea cetăţenilor din cele 24 de localităţi din Alba, Hunedoara, Sibiu şi Vâlcea, incluse în siturile „Frumoasa“, au fost realizate şapte filme scurte şi un film documentar de 30 de minute, care prezintă speciile naturale şi habitatele de importanţă comunitară, beneficiile asociate, problemele existente şi alte aspecte relevante pentru proiect. Documentarul conţine o prezentare generală a celor două situri, mediul abiotic şi biotic (geologie, geomorfologie, climă, floră, faună), habitatele naturale şi speciile sălbatice care fac obiectul conservării, precum şi date de arheologie-istorie, aspecte de cultură şi tradiţii din zona Frumoasa.

CJ Alba îşi propune, printr-un proiect în valoare de peste 13 milioane de lei, fonduri europene, realizarea planului de management integrat pentru siturile „Frumoasa“, cu accent pe măsurile speciale de conservare care se impun pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară aflate pe suprafaţă acestuia.

Zonă de importanţă europeană

Aria naturală protejată „Frumoasa“, în suprafaţă de peste 137.000 de hectare, este compusă din 11 tipuri de habitate de interes comunitar şi 25 de specii de interes comunitar, dintre care patru specii de mamifere (urs, lup, râs şi vidra), două specii de amfibieni, trei specii de peşti, 11 specii de nevertebrate şi cinci specii de plante (trei de muşchi şi două de plante superioare). Aceasta este şi arie de protecţie specială avifaunistică, pe o suprafaţă totală de aproape 132.000 de hectare. Aria este compusă din 11 specii de păsări de interes comunitar (cocoşul de munte, iernuca, trei specii de ciocănitori, trei specii de răpitoare de noapte, caprimurgul şi două specii de paseriforme). Situl este compus din trei masive montane (Cindrel, Lotru şi Şureanu), care sunt despărţite de râurile Sadu, Frumoasa şi Sebeş. Aceşti munţi oferă condiţii favorabile dezvoltării unui mare număr de specii de animale şi plante. Zona are importanţă la nivel european, fiind necesare măsuri speciale pentru protecţia biodiversităţii şi pentru conservarea speciilor şi a tipurilor de habitate.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!