Actualitate socială
Bani pentru investiţiile în energia fotovoltaică

Bani pentru investiţiile în energia fotovoltaică

Silviu Dascălu, 23 August 2018

Românii care vor să inves­tească în energia regenerabilă au şansă să primească înapoi 90% din banii cheltuiţi pentru achiziţionarea echipamentelor necesare. În plus, energia produsă suplimentar poate fi introdusă în reţea, astfel încât costul energiei consumate să devină zero. Instalaţiile de producere a energiei nu trebuie să depăşească 27 kWh.

Cetăţenii care îşi instalează aceste panouri fotovoltaice pot folosi energia produsă pentru propriul consum, iar ce depăşeşte poate fi vândută în reţea, distribuitorii fiind obligaţi să preia energie. Condiţia de bază este ca, pentru a beneficia de finanţare, puterea evacuată în reţea trebuie să fie cel mult egală cu puterea pe care o are contractată pentru consumul din reţea, nu mai mare.
Potrivit Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națio­nală, statul român poate deconta până la 90% din investiţiile făcute de români, dar nu mai mult de 20.000 de lei.

Ghidul, lansat în dezbatere publică de Ministerul Mediului, stabileşte că se asigură finanţarea de la stat pentru orice instalaţie fotovoltaică cu o capacitate mai mare de 3kwp.

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanțată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii”, se arată în Ghid, aflat în dezbatere publică.
Potrivit acestuia, sunt finanţate cheltuielile de achiziţionare a panourilor fotovoltaice, a invertoarelor, a materialelor necesare conexiunilor, a structurii de montaj a sistemului, a modului de comunicaţii, a contorului inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic, precum şi a tablourilor electrice de curent continuu/alternativ.

Sunt decontate şi cheltuielile cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice, dar şi TVA aferent cheltuielilor eligibile. Potrivit Ghidului, sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

Preţul pe care îl primesc prosumatorii este, după lungi discuţii, cel de pe piaţa spot a energiei electrice, dar nu cel din momentul livrării, ci cel din anul anterior. Ca exemplu, preţul mediu ponderat de închidere al Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) în anul 2017 a fost de 227 de lei, deci se vor primi 22,7 bani pentru fiecare kWh injectat în reţea.

Potrivit legii, furnizorii de energie electrică sunt obligaţi, la solicitarea prosumatorilor cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice conform alin. (6), să achiziţioneze energia electrică produsă conform alin. (6), la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în PZU în anul anterior.

Oamenii nu vor primi banii direct, ci se va face o regularizare, între banii plătiţi de ei pentru energia consumată din reţea şi ce trebuie să primească în urma injectării de energie în reţea.

Furnizorii sunt obligaţi să le preia energia, iar distribuitorii sunt obligaţi să îi racordeze la reţea. Amintim că este necesar un contor inteligent care să măsoare în dublu sens atât energia activă, cât şi pe cea reactivă.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!