Bucurie la Centrul de îngrijire şi asistenţă socială „Radu Vodă“ din Bucureşti

27 Octombrie 2007

▲ Enoriaşii din cartierele Tineretului şi Timpuri Noi din Bucureşti au sărbătorit ieri, 26 octombrie, hramul bisericii parohiale Cărămidarii de Jos ▲ Din anul 1997, aici se efectuează ample lucrări de consolidare şi restaurare a întregului ansamblu parohial ▲ În prezent, parohia Cărămidarii de Jos desfăşoară o activitate intensă în plan liturgic, social-caritativ şi cultural-educativ, având în răspundere Centrul de îngrijire şi asistenţă socială „Radu Vodă“, precum şi diferite orfelinate din Bucureşti ▲

Enoriaşii din cartierele Tineretului şi Timpuri Noi din Bucureşti au sărbătorit ieri, 26 octombrie, hramul bisericii parohiale Cărămidarii de Jos, măreaţă zidire, aidoma unei catedrale, situată pe strada Piscului. Cărămidarii de Jos vine de la numele vechii mahalale de pe malul drept al râului Dâmboviţa, nume ce oglindeşte ocupaţia celor care trăiau aici în secolele XVII-XIX. Înălţată pe un loc sfinţit încă din secolul al XVIII-lea, biserica are drept ctitori personalităţi politice, militare şi culturale de seamă, dintre care amintim pe regele Carol al II-lea, regina Elena, principele Mihai, generalul Eraclie Nicoleanu, epitropul Vasile Nicolescu şi preotul Gheorghe Păunescu, chipurile lor fiind, de altfel, pictate şi în pronaos.

În anii care au trecut, după ce a fost sfinţită la 14 decembrie 1930, de către patriarhul Miron Cristea, biserica a suferit numeroase deteriorări, cauzate de intemperii, cutremure, incendii. Însă, din anul 1997, de când a fost numit preot paroh părintele Dumitru-Dănuţ Badea, se efectuează ample lucrări de consolidare şi restaurare la biserica parohială, la casa socială şi la Capela „Adormirea Maicii Domnului“, ridicată în 1987. Biserica a fost întărită, de jur-împrejur, cu centuri de rezistenţă din beton armat, începând de la bază şi terminând cu turla mare. De asemenea, tot prin strădaniile noului preot paroh şi ale credincioşilor, a fost restaurat întreg mobilierul (catapeteasmă, icoane împărăteşti, strane, jilţuri arhiereşti ş.a.), s-a amenajat un nou lumânărar şi s-a restaurat mormântul preotului Gheorghe Păunescu, iar curtea interioară a fost împrejmuită cu gard din beton şi fier forjat lucrat artistic.

„Bolnav am fost şi M-aţi cercetat“

În prezent, parohia Cărămidarii de Jos desfăşoară o activitate intensă în plan liturgic, social-caritativ şi cultural-educativ, având în răspundere Centrul de îngrijire şi asistenţă socială „Radu Vodă“, precum şi diferite orfelinate din Bucureşti. De altfel, chiar ieri, după Sfânta Liturghie, preotul paroh Dumitru-Dănuţ Badea s-a aflat în mijlocul bătrânilor internaţi în acest centru, pe care i-a binecuvântat şi le-a împărţit pachete cu alimente de la sărbătoarea hramului, pregătite de membrii Comitetului şi Consiliului parohial. „Scopul vieţii noastre se împlineşte prin acţiunile de întrajutorare a celor aflaţi în lipsuri. Omul nu este făcut de Dumnezeu să trăiască numai pentru sine, ci atâta valoare are el, cât îi ajută şi pe semenii săi. Biserica Ortodoxă Română aşa învaţă şi călăuzeşte întru lucrare pe preoţi şi pe toţi fiii ei, continuând să meargă necontenit pe drumul acesta, sfinţind timpul şi spaţiul prin iubirea lucrătoare a tuturor credincioşilor ei. «Bolnav am fost şi M-aţi cercetat», ne spune Sfântul Evanghelist Matei. Mântuitorul Hristos se identifică deci cu cei bolnavi, cu cei flămânzi şi însetaţi, cu cei năpăstuiţi şi întemniţaţi. El îi îmbrăţişează pe toţi aceşti oameni părăsiţi de lumea aceasta. Este un adevăr pe care, de ziua hramului, am găsit de cuviinţă să-l reactualizăm. Este un adevăr însemnat în Ortodoxie, adevărul slujirii aproapelui, cum Însuşi Mântuitorul Hristos, în mod direct, ne spune să facem, ca să fim împreună cu El în bucuria sărbătoririi hramului şi în cea a Împărăţiei lui Dumnezeu“, ne-a declarat preotul paroh Dumitru Badea. (Grigore Radoslavescu)


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!