Banat
Calendarul de perete al Arhiepiscopiei Aradului pentru anul 2017

Calendarul de perete al Arhiepiscopiei Aradului pentru anul 2017

Protos. Iustin Popovici, 30 Decembrie 2016

Credincioşii arădeni pot achi­ziționa calendarul creştin-ortodox pentru anul 2017. Apărut la Tipo­grafia Arhidiecezană din Timișoa­ra, calendarul tip foaie de perete va fi distribuit în toate bisericile din cuprinsul eparhiei. El se va găsi la toate bisericile si mănăs­tirile din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului, precum şi la magazinele diecezane din Arad. În scurt timp o să apară la pangare şi calendarele de birou precum şi cele tip agendă.

Toate cele trei calendare sunt realizate în condiţii grafice deo­sebite şi cuprind: calendaristica pentru anul 2017 şi rânduieli bisericeşti aprobate de Sfântul Si­nod al BOR, durata exactă a posturilor şi indicarea celorlalte zile de post, zilele în care nu se săvâr­şeşte Sfânta Liturghie (aliturgice) sau zilele în care nu se fac nunţi în anul 2017, alte date importante, sărbători bisericeşti naţionale, sărbători legale și alte zile în care nu se lucrează.

Între altele, calendarul este indispensabil oricărui credincios care ţine rânduiala bisericească, făcân­du-l atent la sărbătorile de peste an, atât cele cu data fixă, cât şi cele cu data variabilă, aşa cum este Paştele, sărbătorit în 2017 la data de 16 aprilie.

Pentru a se evita eventualele duceri în eroare cauzate de calendarele tipărite fără verificarea şi aprobarea Arhiepiscopiei Aradului, preoţii fac apel la cre­din­cioşii arădeni să evite cumpă­rararea ca­lendarelor din alte locuri decât parohiile de care aparţin sau ma­gazinele bisericeşti autorizate.

Calendarul creştin-ortodox pentru anul 2017, tip foaie de perete, editat de Arhiepiscopia Aradului, este ilustrat, la iniţia­tiva Înaltprea­sfinţitului Părinte Timotei, Arhi­epis­copul Aradului, cu icoana făcă­toare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul de la Mănăstirea Ho­doș-Bodrog, în contextul în care Sfân­tul Sinod al BOR a declarat anul 2017 ,,Anul omagial al sfintelor icoane, al ico­narilor şi al pictorilor bisericeşti” şi ,,Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apără­torilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Româ­nă”. 


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!