Memoria Bisericii
Catedralele Ortodoxiei româneşti: Râmnicu Vâlcea

Catedralele Ortodoxiei româneşti: Râmnicu Vâlcea

Adrian Nicolae Petcu, 27 Noiembrie 2012

Una dintre cele mai vechi eparhii din spaţiul românesc este Arhiepiscopia Râmnicului, înfiinţată la începutul secolului al XVI-lea, ca urmaşă a fostei Mitropolii a Severinului din vremea cruciadelor târzii. De la început, Eparhia Râmnicului va fi avut o catedrală demnă pentru acest teritoriu canonic în care mănăstirile domneşti, dar şi cele boiereşti erau numeroase şi bogate. Conform izvoarelor, prima catedrală a fost zidită în perioada 1576-1581, la iniţiativa episcopului Mihail al II-lea, care însă a fost afectată profund în războiul turco-austriac de la 1735. După eliberarea Olteniei de sub stăpânirea austriacă, între 1739-1740, episcopul Climent a purces la ridicarea altei catedrale. Aceasta a fost distrusă la 1847 de incendiul care a afectat Centrul eparhial şi o parte a oraşului. A fost de datoria următorului episcop al Râmnicului, în persoana Sfântului Calinic de la Cernica (1850-1868), de a ridica între 1851-1856 o altă catedrală, care dăinuie şi astăzi. Catedrala râmniceană este opera meşterilor ucenici ai sfântului de la Cernica, care au ridicat o biserică în plan treflat, cu o turlă masivă pe naos şi altele două pe pronaos, în stilul lăcaşurilor monahiceşti de la Cernica, Pasărea şi Frăsinei. Biserica eparhială a fost zugrăvită de mult apreciatul pictor Gheorghe Tattarescu, un admirator al sfântului episcop, pe care l-a pictat în tabloul votiv, alături de domnul Ţării Româneşti, Barbu Ştirbey. Catapeteasma a fost lucrată în lemn de tei, bogat ornamentată cu motive vegetale aurite. Acelaşi ctitor a refăcut întreaga incintă eparhială, construind o frumoasă reşedinţă, clădirea seminarului, "bolniţă pentru şcoala candidaţilor la preoţie" şi alte anexe trebuincioase unui centru eparhial. După cutremurul din 1986, actualul chiriarh al Râmnicului a consolidat catedrala şi a refăcut zugrăveala prin osteneala pictorului Tomai Lascoi, apoi a efectuat numeroase lucrări de conservare. Catedrala episcopală din Râmnic păstrează moaştele Sfinţilor Carp, Teodor Stratilat şi Mercurie.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!