Banat
Cercuri misionar-pastorale în parohiile arădene

Cercuri misionar-pastorale în parohiile arădene

Preoții din cadrul Arhiepis­copiei Aradului s-au întâlnit la începutul acestei săptămâni, pe grupuri de lucru, unde au discutat despre temele propuse spre meditație anul acesta de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române. Acestea au lămurit unele aspecte pastoral-misionare, dar au și întărit colaborarea dintre preoți.

Preoții aparținători Cer­cului pastoral-misionar nr. 5 - Vinga, coordonat, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei, de către părintele Horia Ștefan, s-au întrunit zilele trecute în parohia cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”-Munar, Protopopiatul Arad.

Întrunirea a debutat în biserica parohială, prin săvârșirea Vecerniei de către un sobor de preoți, sub protia părintelui coordonator Horia Ștefan de la Parohia Secusigiu. Din sobor au făcut parte: pr. paroh Marius Mateiu, pr. Petrică Ungur de la Felnac, pr. Mihai Blidar de la Sânpetru German, pr. Răzvan Sas de la Vinga, pr. Sorin Higioșan de la Zădăreni, pr. Marius Braiț de la Fiscut, pr. Raul Pele de la Cruceni, pr. Valentin Goronea de la Hunedoara Timișană, pr. Vlad-Sergiu Sandu de la Firiteaz și pr. Bogdan Tod de la Bodrogu-Nou. La această întrunire a participat și pr. Valeriu Jirj, fostul paroh.

După săvârșirea Vecerniei, părintele paroh Marius Mateiu a prezentat referatul cu tema „Grija pentru unitatea Bisericii exprimată la sinoadele ecumenice și locale”.

În cadrul prezentării, părintele referent a evidențiat faptul că scopul principal al convocării sinoadelor ecumenice a fost men­ținerea unității Bisericii, împotriva învățăturilor eretice, de aceea sinoadele ecumenice sunt considerate ca fiind izvorul mărturisirilor de credință și norme de doctrină.

După prezentarea referatului, părintele paroh a mulțumit preo­ților împreună slujitori, precum și tuturor credincioșilor prezenți.

Cerc pastoral-misionar în Parohia Nădab

Și Parohia Nădab din Protopopiatul Arad a găzduit întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Chișineu-Criș condus de pr. Daniel-Mirel Dumitru.

Întrunirea a debutat prin oficierea Tainei Sfântului Maslu, săvârșită de 12 preoți. Din sobor au făcut parte: pr. Daniel-Mirel Dumitru - Parohia Chișineu-Criș I, pr. Cantemir Lipovanu - pensionar, pr. Viorel Boțoc - Parohia Socodor, pr. Traian Moțiu - Parohia Pilu, pr. Gabriel Gosta - Pa­rohia Șimand, pr. Mircea Hurdea - Parohia Șimand, pr. Aurel Mager - Parohia Nădab, pr. Viorel Albiș - Parohia Chișineu-Criș II, pr. Florin Borca - Parohia Șepreuș, pr. Ovidiu Ardelean - Parohia Socodor, pr. Adrian Han­țiu - Parohia Vânători și pr. Nicolae Vidican - Parohia Mișca.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Daniel-Mirel Dumitru, din Parohia Chiși­neu-Criș I. Acesta a vorbit despre importanța faptelor bune în dobândirea mântuirii. Părintele paroh Aurel Mager a mulțumit părintelui Daniel-Mirel Dumitru pentru cuvântul de învățătură, celor 11 preoți din cercul misionar-pastoral pentru împre­una-slujire și, nu în ultimul rând, credincioșilor pentru participare într-un număr atât de mare la Sfânta Taină.

În continuare, preotul paroh a susținut referatul cu temele: „Mărturisirile de credință și rolul lor în păstrarea și afirmarea unității Bisericii” și „Rolul ierarhilor și al clericilor la făurirea Unirii din 1859”.

Cerc misionar în Parohia Gura Văii

Și preoţii din cadrul Cercului pastoral-misionar nr. 3 Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Crăciun-Dorel Moţ, s-au întrunit la biserica ortodoxă cu hramul „Cuvioasa Parascheva” din Parohia Gura Văii, Protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întruniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au luat parte credincioșii parohiei şi ai parohiilor învecinate. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele protopop Botea Alexandru, care a vorbit despre perioada Triodului, dar și despre Postul Sfintelor Paști, care este un bun prilej pentru viața noastră de a o repune în vadul po­căinței.

De asemenea, folosin­du-se de izvoare istorice și arheologice, a subliniat rolul deosebit care l-au avut credința strămoșească și Biserica în ce privește unitatea poporului și înfăptuirea Marii Uniri de la 1918. Apoi i-a îndemnat pe credincioși să fie buni, iubitori și iertători, văzând în semenii lor ajunși în situații grele și suferință prezen­ța Mântuitorului Iisus Hristos.

Având în vedere că Sfântul Sinod a proclamat anul acesta ca „Anul omagial al unității de credință și neam” și „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri (din 1918)”, preotul Bej Florin de la Parohia Crocna a sus­ținut următoarele teme: 1. Mărturisirile de credință și rolul lor în păstrarea și afirmarea unității Bisericii; 2. Atitudinea Bisericii față de persecuții (persecuții pe baze religioase și ideologice).

În susținerea temei, părintele spunea: „Pentru a fi plăcuți lui Dumnezeu avem nevoie de cre­dință, iar aceasta trebuie să fie dovedită totdeauna prin fapte. Învățăturile care stau la baza Bisericii și implicit a credinței noastre, potrivit izvoarelor Sfintei Scripturi și Sfintei Tradiții au fost rezumate în scris, în așa-numitele mărturisiri de cre­dință, care au avut rolul de menținere și afirmare a unității Bisericii”.

Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Cristea Ionel-Silviu a mulţumit părintelui protopop și tuturor pentru participare.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!