Colinde de Radu Gyr

27 Decembrie 2015

Colind

A venit şi-aici Crăciunul
să ne mângâie surghiunul.
Cade albă nea
peste viaţa mea,
peste suflet ninge.
Cade albă nea
peste viaţa mea
care-aici se stinge.
Tremură albastre stele
peste dorurile mele.
Dumnezeu de sus
în inimi ne-a pus
pâlpâiri de stele.
Dumnezeu de sus
în inimi ne-a pus
numai lacrimi grele.
Maica Domnului Curată,
ad-o veste minunată!
Înfloreşte-n prag
zâmbetul tău drag
ca o zi cu soare.
Zâmbetul tău drag
îl aşteaptă-n prag
cei din închisoare.
Steaua prinde să lucească
peste ieslea-mpărătească.
Şi din nou trei magi
varsă din desagi
aur şi tămâie.
Îngerii de sus
magilor le-au pus
cerul sub călcâie.
Lumea-n cântec se deşteaptă,
pe Mesia îl aşteaptă.
Zâmbete cereşti
intră pe fereşti,
vin în orice casă.
Şi în orice gând
arde tremurând
câte-o stea sfioasă.
Numai temniţa posacă
a-mpietrit sub promoroacă.
Stăm în bezna grea,
Pentru noi nu-i stea,
Cerul nu s-aprinde.
Pentru osândiţi,
Îngerii grăbiţi
Nu aduc colinde.
Peste fericiri apuse
Tinde mila ta, Iisuse.
Cei din închisori
te-aşteaptă-n zori
să le-aduci lumină.
Cei din închisori
te aşteaptă-n zori,
pieptul lor suspină.
O, Iisuse Împărate,
iartă lacrimi şi păcate!
Vin’ să-nchizi uşor
rănile ce dor,
visul ni-l descuie.
Noi te-om aştepta,
căci pe Crucea Ta
stăm bătuţi în cuie.

Colind ceresc

Cerul şi-a deschis soborul
- Lerui, Doamne, Ler -
şi-au pornit cu pluguşorul
îngerii din cer.
Merg cu plugul de oglindă
şi de giuvaer,
toţi luceferii colindă
- Lerui, Doamne, Ler -
Patru heruvimi în haine
albe de oier
răspândesc în lume taine
- Lerui, Doamne, Ler -
N-au venit cu grâu la poartă,
ci au rupt din ger
stele mari, ca să le-mpartă,
- Lerui, Doamne, Ler -
Singur tu aştepţi în tindă,
suflete stingher,
nesosita lor colindă,
- Lerui, Doamne, Ler -
Nici un înger nu mai vine
fâlfâind mister,
să colinde pentru tine,
- Lerui, Doamne, Ler.

Ziurel de ziuă

Tot mai arde cerul sus,
ziurel de ziuă,
peste ieslea lui lisus,
ziurel de ziuă.
Vitleeme, colţ de rai,
ziurel de ziuă, îngeri
palizi încă ai?
Ziurel de ziuă.
Alb şi fraged Vitleem,
ziurel de ziuă,
în ce vis să te mai chem?
Ziurel de ziuă.
Steaua sfântă
de Crăciun,
ziurel de ziuă,
din ce praf s-o mai adun?
Ziurel de ziuă.
Lacrimi mari pe cer
s-aprind
ziurel de ziuă,
prin tristeţi de foc colind,
ziurel de ziuă.
Pentru-nsângeratul mag,
ziurel de ziuă, pune, Doamne, spini pe prag,
ziurel de ziuă.
Şi acoperă cu lut,
ziurel de ziuă,
Vitleemul meu pierdut,
ziurel de ziuă.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!