Comunicări ştiinţifice pe teme de religie la Brad

Mircea Mihuleţ, 07 Iunie 2010

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Gurie, Episopul Devei şi Hunedoarei, joi, 3 iunie, s-a desfăşurat, la Colegiul Naţional "Avram Iancu" din Brad, sesiunea judeţeană de comunicări ştiinţifice la religie, sub titlul "Crezul - mărturisirea de credinţă - stâlp şi temelie al Bisericii drept-credincioase", sesiune care a fost deschisă printr-o rugăciune rostită de toţi cei prezenţi în capela cu hramul "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena". În cuvintele de deschidere, rostite de arhidiacon inspector Gabriel Basa, s-a punctat importanţa Crezului în viaţa întregii Biserici, începând cu primele comunităţi creştine şi până în prezent. Părintele protopop Ioan Jorza a subliniat rostul străvechii instituţii de învăţământ românesc în promovarea unităţii spirituale şi naţionale a românilor din zonă, iar profesorul Gavrilă Paşcu, directorul Colegiul Naţional "Avram Iancu" -Brad, a prezentat cei mai de seamă absolvenţi ai şcolii, unii reprezentaţi în picturile din capelă, precum pr. Arsenie Boca, pr. Ilarion Felea, părintele Dumitru Stăniloae sau Nicolae Steinhardt. Au susţinut lucrări 19 elevi şi 11 cadre didactice. La final, toţi participanţii au primit câte două seturi cu ilustrate, grupate sub titlul "Monumente bisericeşti din judeţul Hunedoara" şi "Locaşuri de cult din judeţul Hunedoara", dovadă elocventă a răspândirii mărturisirii de credinţă a Bisericii drept-credincioase pe teritoriul judeţului Hunedoara.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!