Conferință despre „Familia și provocările ei actuale”

Pr. Ioniţă Apostolache, 17 Martie 2017

Arhiepiscopia Craiovei organizea­ză, prin Sectorul cultural, în cola-­ borare cu Facultatea de Teologie din Craiova și Asociația „Părinți pentru copii - Oltenia”, conferința cu tema „Familia și provocările ei actuale”. Activitatea va avea loc în data de 5 aprilie, la Centrul de restaurare, conservare și vizuali­zare „Bengescu”, din strada Bres­tei nr. 24, municipiul Craio­va. „Situaţia familiei tradiţionale în societatea românească a fost dezbătută intens în ultima peri­oa­dă, dată fiind iniţiativa promovării ei prin demersul «Coaliţiei pentru familie», în vederea modi­ficării prin referendum a articolului 48 din Constituţia Româ­niei. Din dorinţa de a arăta legal şi întemeiat că «familia se înte­me­iază pe căsăt­o­ria liber consimțită între un bărbat și o feme­ie, pe egalitatea acesto­ra și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor» (art. 48, alin. 1), am invitat la dezbatere mai mulți profesori universitari, jurişti, cercetători, filosofi şi teo­logi din întreaga ţară, dorind ca astfel să lămurim cele mai importante aspecte legate de rolul și locul actual al familiei creștine în societatea contem­porană”, a spus pr. conf. univ. dr. Adrian Ivan, prodecanul Facultății de Teologie din Craiova.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!