Actualitate religioasă
Consfătuirea profesorilor de religie din județul Vrancea

Consfătuirea profesorilor de religie din județul Vrancea

24 Septembrie 2018

Aproximativ 70 de profesori de religie din județul Vrancea s-au întrunit vineri, 21 septembrie 2018, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Focșani. Aceștia au participat la consfătuirea prilejuită de începutul anului școlar, în cadrul căreia au fost dezbătute aspecte privind buna desfășurare a orei de religie.

La întâlnire au fost prezenți: pr. prof. Cristian Marius Dima - consilier la Sectorul cultural-educa­țional al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, conf. dr. Vasile Timiș - inspector școlar general pentru disciplina religie în cadrul Ministerului Educației Naționale, și prof. Melania Pătrășcanu - inspector pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea. În cuvântul rostit cu acest prilej, părintele consilier Cristian Marius Dima a transmis mesajul de binecuvântare al Înaltprea­sfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, la început de an școlar și a punctat o serie de prevederi normative, specifice profesorilor de religie, privitoare la metodologia avizării auxiliarelor școlare, la procedura de acordare și retragere a avizului cultului pentru diferite etape de perfecționare și mobilitate didactică. Acesta a încheiat cu invitația adresată profesorilor de a scrie în revista „Glasul adevărului” și de a facilita elevilor oferta educa­țio­nală nonformală a Centrului eparhial, coerentă, înnoită an de an, articulată pe temele Anului omagial și ale celui comemorativ și adaptată cerin­țe­lor tinerilor buzoieni și vrânceni.

„Vă îndemn ca, dincolo de autoevaluarea permanentă a dascălului din voi - ca formator, mărturisitor, facilitator, dar și coordonator de activități educative nonformale -, să meditați la acele ipostaze ale curriculumului ascuns, ce pot fi antrenate în lecția de religie: valori ale credinței intime și manifeste ale celui care predă, valorile promovate de personalitatea profesorului și de viziunea lui despre lume și, în general, toate acele valori încorporate de elevi, necuprinse în planificarea curriculară, care însă traduc influențele informale și nonformale datorate structurii socioculturale a mediului proxim, a familiei, a cultului din care fac parte ori a culturii organi­za­ționale a școlii”, a precizat părintele profesor.

Inspectorul școlar Melania Pătrășcanu a amintit activitățile din anul anterior și le-a prezentat cadrelor didactice noutățile metodologice pentru anul școlar 2018-2019, trei noi opționale aprobate de către Ministerul Educației Naționale, precum și concluziile consfătuirii naționale a inspectorilor de religie, care a avut loc în perioada 4-6 septembrie, la Alba Iulia.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!