Educaţie
Consiliul Elevilor dezaprobă existența manualului de sport

Consiliul Elevilor dezaprobă existența manualului de sport

Gabriela Zamora, 02 August 2017

Școlile vor selecta în perioada 7-11 august titlurile manualelor de clasa a V-a la cele șapte discipline aprobate la sfârșitul lunii iulie de Ministerul Educației. Între timp, ministrul Liviu Pop a declarat că manualul la disciplina educație fizică și sport pentru clasa a VI-a a fost aprobat și poate fi comandat. Și aceasta, în ciuda nemulțumirilor exprimate de Consiliul Elevilor în acest sens.

La Centrul Național de Evaluare și Exami­nare (CNEE) vor fi depuse mâine, 3 august, manualele școlare de clasa a V-a pentru cele șapte discipline a căror formă finală a fost apro­bată de Ministerul Educației Naționale (MEN) la 27 iulie. Ma­nualele vor fi însoțite de varian­tele digitale corespunzătoare și vor fi încărcate, ulterior, pe platforma manuale.edu.ro. În perioada 7-11 august, unitățile de în­vățământ vor putea selecta titlu­rile ce vor face obiectul contrac­telor cu editurile furnizoare. Manualele vor ajunge în posesia elevilor din prima zi a noului an școlar 2017-2018, dau asigurări reprezentanții MEN. Pentru cele 25 de loturi de manuale ofertate în cadrul licitației organizate de CNEE la șapte discipline nu au fost depuse contestații, astfel că la data de 25 iulie au putut fi pa­rafate acordurile-cadru cu editurile câștigătoare.

În contextul schimbării ma­nualelor de clasa a V-a, ministrul educației, Liviu Pop, a declarat că manualul de educaţie fizică şi sport pentru elevii de clasa a VI-a a fost aprobat şi nu există con­testaţii, astfel că școlile îl pot comanda. „Acest manual este apro­bat, sunt semnate contrac­tele, nefiind contestaţii la educa­ţie fizică şi sport, cele trei manu­ale deja sunt publice, pe format electronic, şcolile le pot comanda pentru că, repet, nu putem încăl­ca un drept al elevului”, a spus ministrul. Declarația sa vine în ciuda nemulțumirilor exprimate de reprezentanții Consiliului Națio­nal al Elevilor (CNE), care susțin că manualul „nu poate soluționa nicicum adevărata problemă a spor­tului în școlile din România”. Mai exact, „bazele sportive, sălile de sport și lipsa dotărilor sunt carențe majore ale sistemului de învățământ preuniversitar, ce își fac resimțite efectele negative asupra elevilor români - cei mai mulți nu con­sideră sportul o componentă a unui stil de viață sănătos, orele de sport au devenit facultative, implicit ineficiente, elevii nu sunt atrași să abordeze noi metode de practică sportivă, neexistând infrastructura și do­tările necesare”, afirmă CNE într-un comunicat.

În locul unui manual, ministerul ar trebui să plaseze accentul pe aspectul practic, pe moder­nizarea acestor spații și pe diversificarea ofertei școlare din perspectiva practicii sportive, mai spun reprezentanții elevilor. În plus, menținerea unor ma­nuale desuete, care nu sunt în acord cu adevăratele nevoi și priorități ale elevilor din socie­ta­tea moder­nă, „arată cât se poa­te de clar că tentativele ministerului rămân forme fără fond, menite a înșela opinia publică”, cred reprezen­tanții CNE.

La întrunirea din aprilie a Comisiei pentru manuale șco­lare, elevii au marșat pe necesitatea unei pregătiri temeinice a cadrelor didactice, astfel încât manualul să devină un instrument, nu un scop în sine.

Cât privește introducerea de noi manuale școlare, reprezen­tanții elevilor susțin că nu au mai fost consultați „așa cum ar fi firesc, în calitate de beneficiari primari ai educației”, și consideră „inad­misibilă lipsa de transpa­rență din spatele asumării unor astfel de decizii”.

Zilele acestea, ministrul Pop a postat pe pagina oficială de Facebook o listă cu manualele care ar trebui să se regăsească în programele şcolare pentru anii V-VIII, printre care și manual de dirigenţie, disciplină numită consiliere şi dezvoltare perso­nală.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!