Actualitate religioasă
Consiliul Național Bisericesc reunit în ședință de lucru

Consiliul Național Bisericesc reunit în ședință de lucru

Alexandru Briciu, 14 Februarie 2018

În Sala Sinodală a Reședinței Patriarhale a avut loc ieri, 13 februarie, ședința de lucru a Consiliului Național Bisericesc, organism central executiv al Sfântului Sinod și al Adunării Națio­nale Bise­ricești. În cadrul ședin­ței prezidate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost aprobat Raportul general anual (sinteză) al Consiliului Național Bisericesc pe anul 2017, privind activitatea din Biserica Ortodoxă Română.

„În acest an Centenar, au o semnificație deosebită lucrările Consiliului Național Bisericesc, ale Adunării Naționale Biseri­cești și ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, organisme centrale care se întâlnesc în aceste zile la București pentru a evalua activitatea desfășurată de Biserica noastră în anul 2017”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cuvântul de deschidere.

În continuare, Patriarhul României a prezentat sinteza acti­vităților Bisericii Ortodoxe Române în anul 2017, cu titlul „Lumina sfintelor icoane și jertfa apărătorilor Ortodoxiei”, pu­blicată în paginile „Ziarului Lumina”.

De asemenea, au fost prezentate dări de seamă de către Cancelaria Sfântului Sinod și fiecare sector al Adminis­trației Patriarhale.

La final, în ședința de lucru a fost aprobat Raportul general anual (sinteză) al Consiliului Național Bisericesc pe anul 2017, privind activitatea din Biserica Ortodoxă Română.

Ședința de ieri a fost ultima din legislatura 2014-2018. Con­si­liul Naþional Bisericesc se compune din 12 membri ai Adu­nãrii Naþionale Bisericești, câte un cleric și câte un mirean reprezentând fiecare mitropolie din þarã, desem­naþi pe o perioadă de 4 ani și pentru cel mult douã mandate.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!