Oltenia
Daruri pentru trup şi pentru suflet

Daruri pentru trup şi pentru suflet

Pr. Ioniţă Apostolache, 11 Ianuarie 2018

Arhiepiscopia Râmnicului a găzduit în această săptă­mână mai multe activităţi catehetice filantropice. Cu binecuvântarea Înaltprea­sfinţitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie, reprezentanţii Sectorului social-filantropic au cercetat mai multe familii sărace şi au împărţit haine şi alimente.

Este deja o tradiţie ca la început de an Sectorul social-filantro­pic al Arhiepiscopiei Râmnicului să organizeze activi­tăţi de susţinere a familiilor sărace din parohiile râmnicene. Au fost organizate de asemenea o serie de activităţi catehetice la care au luat parte tinerii din pa­rohiile: Horezu I, Slăvești, Dobri­ceni, Zătreni, Urși şi Bodești I.

Daruri pentru familiile sărace din Parohia Colonie Nuci

Din încredințarea IPS Părinte Arhiepiscop Varsanufie, arhid. Codruț Dumitru Scurtu, consilier social în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, împreună cu părin­tele protoiereu Nicolae Proteasa, pr. Nicolae Dorin Buda, inspectorul Biroului de catehizare a rro­milor, și părintele Constantin Dragomir au oferit alimente unor familii aflate în situații de risc social din Parohia Colonie Nuci. Date fiind situațiile materiale precare, familiile sunt ajutate periodic cu articole de îmbrăcă­minte și igienă, rechizite școlare și alimente.
Ajutorul oferit este necesar pentru depășirea perioadei de iarnă, pentru susține­rea elevilor în școală și prevenirea abandonului școlar, dar și pentru susținerea integrării sociale a acestora.

Activităţi catehetice cu tinerii în Protopopiatul Horezu

Începutul de an a adus şi pri­me­le activităţi catehetice din Ar­hi­episcopia Râmnicului. Ală­turi de preoţii coordonatori, tineri din parohiile din Protopopiatul Hore­zu au aflat mai multe despre specificul liturgic şi tradiţiile ortodoxe strămoşeşti închinate sfinte­lor sărbători de iarnă. „Noul an a început în protopo­piatul nostru cu o serie de activităţi catehetice, dedi­cate tinerilor pe care îi avem în grijă la parohiile noastre. Cateheza înseamnă îm­păr­tăşirea învă­ţăturii creştine prin procesul de învăţare. Împlinind această po­run­că dumne­zeiască, înşişi Apostolii au fost primii care au promovat-o.

Prin Cuvânt, toate au fost făcute de Dumnezeu. Tot prin Cuvânt, propovăduit de Sfinţii Apostoli şi transmis prin tradiţie episcopilor, preoţilor, se arată o misi­une care are scopul de a împărtăşi învăţătura creştină atât colectiv, cât şi individual. Prin această ca­tehizare indivi­duală se întăreşte ceea ce individul a putut afla prin învăţătura de obşte, prin catehi­za­rea mulţi­milor, lucru absolut necesar, pentru că, în felul acesta, cunoştin­ţele pe care le primesc credin­cioşii prin catehizarea indi­vi­duală se întăresc, se verifică, ase­­mănându-se acest proces cu principiile şi conţinutul orei de religie din şcoală”, a spus pr. protoiereu Mihai Cârțan.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!