Oltenia
Dezbateri despre protejarea biodiversităţii şi a mediului

Dezbateri despre protejarea biodiversităţii şi a mediului

Gabriela Firu, 15 Septembrie 2018

Conferinţa regională cu titlul „Preluarea președinției Strategiei Dunării de către România” a avut loc joi, 13 septembrie, la Muzeul de Artă „Jean Mihail” din Craiova. În cadrul acesteia s-a discutat despre protejarea biodiversităţii şi a mediului. La eveniment a participat şi Înaltprea­sfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

Conferinţa a reliefat că sunt necesare eforturi susținute şi de conlucrare a autorităților din România, Bulgaria și Serbia, în scopul unei sincronizări adecvate a acțiu­nilor de dragare a fluviului pe ambele maluri. De asemenea, trebuie interconectate miniporturile turistice actuale sau emergente și valorizat poten­țialul cercetătorilor, inovatorilor, consultanților și al altor specialiști din mediul academic și economic. Cu același prilej a fost lansat și noul an academic 2018-2019 al Programului Comun de Formare, care se concentrează, în prezent, pe specializări precum: studii dunărene avansate pentru formarea ofițerilor și comisarilor dunăreni; managementul bioeconomiei, inovării și guvernanței; formarea experților europeni în dezvoltare și inovare urbană.

Contextul desfăşurării întâlnirii

Au fost colectate câteva propuneri și recomandări care au fost transmise cabinetului ministrului delegat pentru afaceri europene şi coordonatorului național al Strategiei Dunării care să ducă la combaterea efectelor nocive și dezastrelor rezultate din riscurile climatice actuale: deșertificare, alunecări de teren, blocarea periodică a navigației fluviale/inundații de anvergură datorate colmatării unor porțiuni de maluri. Totodată, participanții au agreat asupra armonizării măsurilor și procedurilor tuturor insti­tuțiilor centrale responsabile, precum Administrația Porturilor și Poliția de Frontieră, pentru a se stimula realizarea unui proiect integrat care să pună accentul simultan pe prezervarea biodiversității și pe promovarea turismului dunărean sustenabil, având doar ca punct de plecare/bune practici Defileul și Rezervația Deltei Dunării. Numai în acest mod, cei prezenți au fost de acord că se pot atenua atât diferențele de mentalitate rezultate în urma vechilor diviziuni istorice/imperiale, cât și decalajele economico-sociale, printr-o mai intensă cooperare cu partenerii transfrontalieri și transna­ționali, sub egida SUERD.

Conferinţa a fost organizată de un consorţiu format din Fundația „Eurolink” - Casa Europei, Asociația „Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR) și Catedra Internațio­nală Onorifică „Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD). Aceasta este cea de-a treia conferință regională din ciclul „Regional Danube Strategy Summit”. Inițiativa şi coordonarea evenimentului au aparţinut ambasadorului special al Regiunii Dunării, Bogdan Dumitrache.

La finalul evenimentului, în semn de răsplătire a contri­buției unor personalități la promovarea cetățeniei proactive dunărene au fost acordate diplome de excelență.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!