Banat
„Dreptul Simeon, încrezător în făgăduințele divine”

„Dreptul Simeon, încrezător în făgăduințele divine”

În ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie 2019, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului a săvârşit Sfânta Liturghie în Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” a Mănăstirii Hodoș-Bodrog, iar Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a liturghisit în paraclisul Facultății de Teologie din Arad.

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost întâmpinat la praznicul Întâmpinării Domnului cu multă bucurie de obştea Mănăstirii Hodoș-Bodrog şi mulţimea de credincioşi care se închină în această străveche vatră monahală.

Cu acest prilej, chiriarhul arădean a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, dintre care amintim pe protos. Grigorie Timiș, starețul mănăstirii, arhim. Nestor Iovan, protos. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, protos. Nicolae Tang, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, arhid. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial.

Cuvântul de învăţătură rostit de chiriarh a fost intitulat „Legiuitor și împlinitor” (cf. lecturilor biblice de la Luca 2 şi Evrei 7). „Cuvântul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea omului - astfel a fost recunoscut Hristos de un reprezentant al Legii Vechi, ales să întrezărească desăvârșirea prin lucrarea Bisericii de înnoire a lumii. Dreptul Simeon, încrezător în făgădu­in­țele divine, cere dezlegarea aștep­tării sale mesianice şi se face pildă de încurajare în respectarea rânduielilor sfinte pentru generațiile ce urmează”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

La finalul slujbei, părintele protos. Grigorie Timiş, stareţul mănăstirii, a mulţumit ierarhului pentru prezenţa în mijlocul obştii, cât şi pentru bucuria oferită numeroşilor pelerini prezenţi la Sfânta Liturghie, adresând Înalt­preasfinţiei Sale urări de viaţă îndelungată, sănătate şi realizări bogate în slujirea eparhiei.

Slujire arhierească la paraclisul Facultății de Teologie din Arad

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a slujit de praznicul Întâmpinării Domnului la paraclisul Facultății de Teologie din Arad. Alături de Preasfințitul Părinte Episcop Emilian au slujit arhim. conf. dr. Teofan Mada, vicar eparhial, pr. arhid. Mircea Proteasa, consilier economic, pr. lect. dr. Ioan Lazăr, pr. conf. dr. Lucian Farcașiu, pr. lect. dr. Ștefan Negreanuși, arhid. Gheorghe Lehaci și ierom. Dometie Furtună (student în anul I).

Preasfințitul Părinte Episcop Emilian a explicat faptul că „sărbătoarea Întâmpinării Domnului reprezintă un act de credință, răbdare, smerenie și iubire față de Dumnezeu”. Simeon și Ana contemplă lumina lui Dumnezeu, care vine să lumineze lumea și privirea lor profetică se deschide spre viitor, ca vestire a lui Mesia: Lumină pentru luminarea neamurilor (Luca 2, 32). Totodată, ierarhul le-a mai explicat celor prezenți în paraclisul Facultății de Teologie că sărbătoarea Întâmpinării Domnului ne cheamă să Îl întâmpinăm și noi personal pe Hristos în Biserică, „unde suntem bine-veniți pentru a dobândi sfințenia și înveșnicirea noastră”. Preasfinția Sa a spus că fiecare dintre noi putem să-L primim pe Domnul Iisus Hristos şi să ne împărtăşim de prezenţa Lui lucrătoare și iubitoare: „Pentru a primi cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne deschidem sufletele, iar pentru a ne împărtăși cu Trupul și Sângele lui Hristos, trebuie să ne curățim ființa”, a subliniat ierarhul.

Preasfințitul Părinte Emilian le-a mai amintit studenţilor că „viața creștină se naște din ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu și primirea Evangheliei ca normă proprie de viață. A trăi în Hristos este în felul acesta o exegeză vie a Cuvântului lui Dumnezeu care ne cere să nu fim rigizi sau închiși, ci mereu deschiși la glasul lui Dumnezeu, Care vorbește, deschide, îndrumă şi ne invită să mergem spre orizontul duhovnicesc al vieții Bisericii, pentru ca mărturia creștină să fie coerentă și luminoasă”.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!