Reportaj
Elevii seminarişti din Iaşi s-au impus şi anul acesta la olimpiadele şcolare

Elevii seminarişti din Iaşi s-au impus şi anul acesta la olimpiadele şcolare

Prof. Carmen Dura, 15 Iunie 2009

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare“, aflat de zece ani sub îndrumarea părintelui director Dragoş Bahrim, este una dintre şcolile vocaţionale cele mai importante din Iaşi. În cadrul lui activează o echipă tânără de profesori, bine pregătită profesional şi spiritual, astfel încât elevii să beneficieze de cei mai buni dascăli. Dintre profesorii mireni, mulţi au şi pregătire teologică, fapt ce ajută mult în procesul instructiv-educativ. Seminarul are două secţii: secţia Teologie Pastorală, unde sunt clase formate numai din băieţi, şi Teologie-Patrimoniu Cultural, unde sunt clase mixte. Clasele de Patrimoniu au din anul 2008 o clădire nouă, unde se află atelierele de pictură, în care se dezvoltă viitorii artişti. Clasele de Pastorală învaţă în clădirea principală, unde se află şi biserica, în care se săvârşesc zilnic sfintele slujbe.

Spre deosebire de şcolile obişnuite din judeţ, instruirea copiilor vizează două componente importante: cultura generală, realizată prin obiecte laice, precum limba şi literatura română, matematică, logică, limbi străine, informatică, biologie, geografie, istorie etc., şi cultura de specialitate, realizată prin obiectele teologice, precum Studiul Vechiului şi Noului Testament, Dogmatica Ortodoxă, Istoria Bisericii, Patristică, Catehetică, Omiletică, Muzică psaltică, Istoria religiilor etc. Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare“ este o şcoală care permite elevilor să se formeze într-o atmosferă religioasă, dimineaţa începând cu slujbe, iar seara încheindu-se tot cu rugăciune. Viaţa şcolară este dublată de cea liturgică, tinerii având şi posibilitatea de a se recrea prin diverse activităţi sportive şi artistice. Dintre aceşti tineri creştini, unii încearcă şi reuşesc să aprofundeze studiul obiectelor religioase, fapt confirmat prin participarea la nenumărate concursuri şi olimpiade şcolare.

Zece premii şi două menţiuni

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Vasile cel Mare“ s-a impus în fiecare an prin numărul mare de premii luate la diversele concursuri şi olimpiade naţionale, la diferitele discipline de învăţământ. Participarea seminariştilor la olimpiade a culminat prin obţinerea în anul şcolar trecut, 2007-2008, a premiului al III-lea la Olimpiada Internaţională de limba rusă de la Moscova. Anul acesta, în cadrul Olimpiadei Naţionale de Religie de la Arad, s-au obţinut următoarele premii: Vlăduţ-Constantin Onel, din clasa a IX-a, a obţinut premiul I la disciplina Studiul Vechiului Testament, sub îndrumarea pr. prof. Paul Rusu; Elisei Roncea, clasa a XII-a A - premiul al II-lea la disciplina Dogmatică Ortodoxă, sub îndrumarea pr. prof. Alexandru Barnea. În cadrul Olimpiadei Naţionale de Arte vizuale, Istoria Artei şi Arhitectură, din 2009, s-au obţinut următoarele rezultate: Eusebiu Argatu, clasa a XI-a, şi Maricela Neamţu, clasa a XII-a - premiul I la secţiunea Icoană, îndrumător prof. Daniel-Ion Sofron. La Olimpiada Naţională de Limbi Clasice, aşa cum ne-a obişnuit în fiecare an, pr. Constantin Simiraş, profesorul de Greacă veche al Seminarului, a obţinut cu elevii săi două premii şi două menţiuni: premiul al II-lea (Teofil Roncea, clasa a X-a); premiul al III-lea (Andrei-Victor Popa, clasa a XI-a), menţiuni (Tudor Bozariu, clasa a X-a, şi Mihail-Emanuel Nistor, clasa a a IX-a). La Festivalul „Ritmuri de Toacă“, de la Giurgiu 2009 (faza naţională), elevii Seminarului Teologic din Iaşi, aflaţi sub îndrumarea prof. Mihai Ursache, au câştigat cele mai importante premii, după cum urmează: premiul I (Filumen-Constantin Păstrăvanu, clasa a IX-a); premiul al II-lea (Gavril-Costache Huncă, clasa a X-a) şi premiul al III-lea (Ioan Ilie, clasa a X-a). La Simpozionul Naţional „Brâncuşi - spirit şi creaţie“, elevul Filumen Păstrăvanu a obţinut premiul I la secţiunea Postere-Colaje-Desene.

„Eram pe listă cu punctajul maxim, de 100 de puncte“

Aceste rezultate şcolare excepţionale nu ar fi putut fi posibile fără contribuţia celor doi factori umani necesari procesului de învăţământ: profesorul şi elevul. Am intervievat trei dintre elevii seminarului care au avut rezultate deosebite la Olimpiadă, pentru a-i putea cunoaşte mai bine şi pentru a vedea gândurile şi sentimentele lor legate de rezultatele atinse. „Nu mă aşteptam să iau premiul I, ci doar o menţiune. În dimineaţa în care am fost să văd rezultatul, eram foarte nerăbdătoare şi, în acelaşi timp, emoţionată. Când m-am uitat, eram pe listă cu punctajul maxim, de 100 de puncte. Înainte de premiere, prezentatorul a mărturisit că a fost încântat de rezultatele obţinute la Icoană de către toţi elevii. Am primit o compoziţie cu un singur personaj, iar tema a fost Răstignirea, pe A3, lemnul fiind tratat şi adus de participanţi. Am folosit tehnica picturii prin tempera cu ou. Am desenat, apoi am aplicat straturile de culoare de la închis la deschis. Am fost îndrumată de domnul prof. Daniel Sofron, care m-a şi pregătit la clasă, înainte de Olimpiadă. Procesul creaţiei a durat 3 zile“, a declarat Maricela Neamţu, din clasa a XII-a, care a obţinut premiul I, la secţiunea Icoană, din cadrul Olimpiadei Naţionale de Arte vizuale, Istoria Artei şi Arhitectură. Tânăra elevă îşi va continua studiile la Facultatea de Teologie, secţia Artă Sacră.

Vlăduţ Onel, din clasa a IX-a A, ne-a declarat că a concurat la disciplina Studiul Vechiului Testament, unde au participat 35 de candidaţi din toată ţara şi unde a obţinut premiul I. „Am avut trei subiecte. Primul a fost tip grilă, al doilea conţinea porunca a II-a a Decalogului, cu întrebări aferente, iar al treilea subiect a fost o compunere despre libertatea omului paradisiac. Când am aflat că sunt primul, nu-mi venea să cred. Am sărit de bucurie, iar mama a plâns“, a mărturisit tânărul elev care, „de când am venit în Seminar, m-am simţit bine, m-am integrat în colectivul clasei din care fac parte şi nu am simţit nici o diferenţă între mine şi ceilalţi“, având în vedere că Vlăduţ este de etnie romă. Mărturiseşte că a primit educaţia religioasă de la mama şi de la bunica: „Ele au fost cele care m-au îndrumat pe calea aceasta a Bisericii“.

Ultimul interviu l-am luat elevului Teofil Roncea, din clasa a X-a A, care a obţinut premiul al doilea la Greacă veche. El a obţinut, de altfel, şi anul trecut un premiu (al III-lea), la faza naţională, tot la disciplina Greacă veche. „Pentru această olimpiadă am făcut zilnic meditaţii, timp de o lună de zile, îndrumat fiind de pr. prof. Constantin Simiraş. Încă nu m-am decis unde vreau să merg mai departe, dar, dacă vreau să aprofundez Teologia, cu siguranţă voi avea nevoie de limbile clasice şi chiar de neogreacă“, este convins Teofil.

O echipă tânără, competentă

Profesorii de la Seminarul Teologic formează o echipă tânără, competentă şi plină de viaţă. Sunt apropiaţi de elevi, se roagă dimineaţa la slujbe împreună cu seminariştii, îi consiliază când aceştia le solicită ajutorul şi se află mereu aproape de ei. Au în vedere în permanenţă descoperirea tinerelor talente care vin în şcoală, stimularea lor. Şi ceilalţi profesori au sprijinit pregătirea elevilor pentru performanţă, mai ales atunci când efortul prelungit şi susţinut la o disciplină făcea poate să pară că ar neglija pe celelalte. Însă, aceşti tineri pasionaţi şi dedicaţi unei anumite discipline fac faţă cu uşurinţă unor exigenţe ridicate şi la celelalte discipline. Elevii care fac performanţă se integrează bine în colectiv, sunt apropiaţi de colegi şi îi ajută pe aceştia, mai ales la disciplina la care au excelat. Ambientul şcolii este unul plăcut, odihnitor, atât în interior, cât şi în exterior, cu o bibliotecă bogată şi generoasă şn ce priveşte oferta de carte. Când vine căldura, te poţi retrage în curtea Seminarului pentru studiu personal, parcul şi vegetaţia de afară ajutându-te să te linişteşti şi să te simţi „acasă“.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!