Examen de capacitate preoţească în Mitropolia Olteniei

Arhiepiscopia Craiovei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova, organizează examenul de capacitate preoţească, sesiunea septembrie 2018. Probele se vor desfăşura în perioada 24-26 septembrie, la sediul Facultăţii de Teologie din Craiova, din str. Brestei nr. 24. Luni, 24 septembrie, candidaţii vor participa la evaluarea psihologică şi pastoral-misionară (probă eliminatorie). Marţi, 25 septembrie, de la ora 9:00, este programat examenul scris la dogmatică, misiologie şi administraţie parohială pentru toţi candidaţii. În aceeaşi zi, de la ora 14:00, va avea loc examen oral la teologie liturgică, omiletică, catehetică şi muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor. Miercuri, 26 septembrie, de la ora 9:00, este programat examenul oral la teologie liturgică, omiletică, catehetică şi muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

Cei care doresc să susţină examenul de capacitate preoţească trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. Candidaţii trebuie neapărat să fie absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului. Pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an, un post vacant de preot. Dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate. Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani un post vacant de preot. Dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate. Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului.

Depunerea dosarelor se va face la Centrul mitropolitan din Craiova, Biroul de învăţământ, catehizare şi activităţi cu tineretul, în perioada 10-21 septembrie, achitându-se suma de 200 de lei pentru înscrierea la examen. Dosarul va conţine următoarele documente: cerere către IPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, pentru înscriere la examen; binecuvântarea ierarhului de care aparţine; recomandarea preotului duhovnic; copii ale documentelor de studii: diplomă de licenţă şi foaia matricolă; adeverinţă medicală; Curriculum Vitae; cazier judiciar; dovadă de la Centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.

Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa http://www.mitropo­liaolte­niei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!