Banat
Examenul de licență la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

Examenul de licență la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

Pr. Filip Albu, 14 Iulie 2018

În zilele de 11 și 12 iulie a.c., la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, a avut loc examenul de licență pentru promoția 2018. ​La această sesiune s-au înscris absolvenți din promoția curentă și din promoția anterioară. Aceștia au susținut, conform metodologiei de examen, două probe orale, una la disciplina teologie dogmatică și o probă de specialitate.

Pentru fiecare absolvent, finalizarea studiilor universitare, din ciclul I, se încununează cu susținerea examenului de licență. Acest moment reprezintă o dublă bucurie, atât pentru cei care absolvă, cât și pentru instituția academică. Din perspectiva studentului, acest examen certifică, în fața propriei conștiințe, cât și a societății, că și-a împropriat toate acele cunoștințe necesare în domeniul calificării sale. Din perspectiva facultății, încă o promoție de absolvenți, adică încă o serie de specialiști pregătiți pentru piața muncii. Tradus în domeniul nostru teologic, acest moment aduce cu sine întărirea acțiunii misionar-pastorale a Bisericii, printr-o nouă generație de teologi.

După cele două probe orale ce au avut loc, la teologie dogmatică și o probă de specialitate, au urmat susținerea lucrării de licență în fața comisiei, precum și depunerea jurământului, săvârșită în capela Facultății de Teologie, de față fiind și Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

​În cuvântul său, părintele decan Cristinel Ioja a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru prezența la acest eveniment important și special, evidențiind faptul că „absolvenții de față poartă pe umeri o mare cinste, dată de faptul că fac parte din generația Centenarului Marii Uniri. Prin aceasta, se deschid perspective interesante care pun în valoare faptul că absolvenții de teologie sunt chemați să fie misionari ai unității de credință și de neam, pentru noi, cei care trăim acum într-o epocă a marilor provocări polarizante, autarhice. În acest sens, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad încearcă și reușește să imprime studenților și absolvenților acest duh”. Totodată, sfinția sa a mulțumit colegilor profesori pentru întreaga osteneală depusă în devenirea științifică și spirituală a acestor absolvenți, invitându-i pe noii licențiați să-și desă­vârșească studiile la cursurile de masterat oferite de facultatea arădeană.

​Înaltpreasfinția Sa a felicitat facultatea și pe absolvenții ei pentru frumoasele rezultate obținute la acest examen de licență, exprimându-și nădejdea că Biserica se va putea folosi, pe viitor, de întreaga lor capacitate de muncă, pentru promovarea valorilor credinței, încredin­țându-i, prin binecuvântarea arhierească, de împărtășirea harului lui Dumnezeu, Cel de la care vin toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit.

Examen de disertație pentru masteranzi

În ziua de 13 iulie 2018 a avut loc susținerea examenului de disertație pentru cele două programe masterale ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad: Pastorație și viață liturgică, respectiv Doctrină și cultură creștină.

Conform metodologiei de examen, absolvenții acestor cursuri masterale au întocmit și prezentat în fața comisiilor, instituite prin hotărârea Senatului Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, lucrări științifice în care au abordat diverse teme teologice de actualitate, rod al cercetărilor întreprinse de-a lungul celor doi ani de studii. După încheierea examenului, comisia a comunicat acestora rezultatele obținute, depunându-se mai apoi și jurământul îndătinat în capela Facultății de Teologie din Arad.

Cu această ocazie, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, părintele decan, profesor dr. Cristinel Ioja, a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltprea­sfinției Sale pentru prezență și pentru susținerea activităților ce se desfășoară în Facultatea de Teologie din Arad. Totodată, sfinția sa i-a felicitat pe absolvenți pentru munca de cercetare depusă în cadrul studiilor masterale, precum și în elaborarea lucrărilor de disertație prezentate, toate acestea constituindu-se într-un bun fundament pentru continuarea studiilor la nivelul școlii doctorale din facultatea arădeană.

În încheiere, Înaltpreasfinția Sa i-a felicitat, la rându-i, pe absolvenți, subliniind că pre­zența și lucrarea lor academică aduc un plus de valoare prestigioasei Facultăți de Teologie din Arad, confirmându-se astfel întregul efort al conducerii facultății și al cadrelor didactice de aici pentru un învățământ academic valoros, pus în slujba misiunii Bisericii.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!