Moldova
Fotografii: Lucian Ducan

IPS Mitropolit Teofan a slujit la vechea Catedrală Mitropolitană din Iaşi

Tudorel Rusu, 21 Ianuarie 2019

Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a oficiat ieri Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” - vechea Catedrală mitropolitană din Iaşi. În cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor prezenţi la slujbă, ierarhul a subliniat faptul că, prin smerenie, omul dobândeşte slava lui Dumnezeu. În această duminică, la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” - vechea Catedrală Mitropolitană, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de slujitorii catedralei, dar şi de numeroşi tineri, studenţi şi credincioşi.

„Smerenia ta este slava ta. În momentul în care omul dobândeşte ceva din această mare taină a smereniei, el dobândeşte slava lui Dumnezeu şi prin aceasta Dumnezeu devine viaţa acelui om. Smerenia se arată în multe chipuri; Sfântul Simeon Noul Teolog vorbeşte despre pecetea lui Hristos aşezată pe inima omului şi vorbeşte despre patru colţuri ale acestei peceţi, toate manifestări ale smereniei dătătoare de slavă, de fapt dătătoare de viaţa lui Dumnezeu înlăuntrul vieţii omului. Şi Sfântul Simeon enumeră aceste patru colţuri ale peceţii lui Hristos: prima este iubirea de vrăjmaşi şi rugăciunea pentru ei, a doua este bucuria întru necazuri, a treia este să socoteşti păcatele altora ca fiind păcatele tale şi să ai duh de pocăinţă pentru acestea, iar a patra să fii gata să-ţi pierzi şi sufletul pentru ca celălalt să se mântuiască”, a spus Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, în cuvântul de învăţătură. La final, credincioşii prezenţi au primit binecuvântare arhierească.

Parte a istoriei Moldovei, Biserica „Sfântul Gheorghe” a fost zidită între anii 1761-1769, având drept ctitor pe Mitropolitul Moldovei, Gavriil Calimachi. Timp de mai bine de un secol, biserica a servit drept catedrală mitropolitană, până la ridicarea ctitoriei mitropoliţilor Veniamin şi Iosif Naniescu. Din acest considerent, a păstrat numele de „Mitropolia Veche”. Din punct de vedere al stilului arhitectonic, Biserica „Sfântul Gheorghe” se încadrează în barocul constantinopolitan, impresionând până astăzi. La interior, catapeteasma este o adevărată capodoperă, făurită din lemn de tei stucat. După anul 1999, biserica a intrat într-un amplu proces de refacere şi restaurare, la interior fiind pictată în stil neobizantin, iar în pridvor fiind împodobită cu un mozaic ce aminteşte de aducerea moaştelor Sfântului Andrei la Iaşi, în anul 1996.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!