Istoria creştinismului: Dialogul teologic între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania (VII)

Cezar ţăbârnă, 18 Februarie 2010

Al doilea dialog teologic între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania a avut loc la Iaşi, între 23 şi 26 octombrie 1980. Lucrările acestui dialog s-au desfăşurat în atmosfera sărbătorească a Jubileului de 450 de ani al Confesiunii Augustane şi în localitatea în care, în cadrul unui sinod panortodox, s-a aprobat Mărturisirea ortodoxă de credinţă a mitropolitului Petru Movilă (1642), beneficiind de ospitalitatea Înalt Preasfinţitului Teoctist, mitropolitul Moldovei şi Sucevei. Tema generală a dialogului, strâns legată de cea a dialogului de la Goslar, a fost: „Sfintele Taine ale Bisericii în Confessio Augustana şi în Mărturisirile de credinţă or-todoxe din secolele XVI şi XVII“. În cadrul întâlnirii au fost suţinute următoarele referate: prof. dr. Ferdinand Hahn, „Sfintele Taine ale Bisericii în Confesiunea Augustana pe baza tradiţiei apostolice“; pr. prof. dr. Dumitru Radu, „Sfintele Taine ale Bisericii după Tradiţia apostolică, din punct de vedere ortodox“; prof. dr. Hans Helmut Esser, „Sfintele Taine ale Bisericii după Confesiunea Augustana în doctrina şi viaţa Bisericii Reformate“; pr. prof. dr. Ioan Ică, „Sfintele Taine în viaţa Bisericii după Mărturisirile de credinţă ortodoxe din secolele XVI-XVII“; prof. dr. Georg Kretschmar, „Ce însemnătate are învăţătura despre Sfintele Taine din Confesiunea Augustana pentru dialogul ecumenic cu Biserica Ortodoxă“; şi pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, „Sfintele Taine în Confessio Augustana în interpretarea luterană actuală şi în învăţătura Bisericii Ortodoxe“. Referatele au fost urmate, fiecare în parte, de ample discuţii în care s-au aprofundat diverse aspecte şi implicaţii ale temei: fiinţa şi instituirea Tainelor; caracterul eclesiologic al Tainelor sau aspectul sacramental al Bisericii; relaţia dintre Jertfa lui Hristos şi Sfintele Taine; aspectul de jertfă al Euharistiei; prezenţa lui Hristos în Taine; locul şi importanţa epiclezei; Cuvânt şi Taine; numărul şi ierarhizarea Tai-nelor.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!