Istoria creştinismului (MCCLXXI): Biserica Ortodoxă Română din Bucovina în perioada 1775-1918 (XV)

Cezar ţăbârnă, 22 Iulie 2009

După moartea episcopului Eugenie Hacman al Bucovinei, survenită la 31 martie/12 aprilie 1873, după puţin timp, împăratul a numit ca mitropolit pe arhimandritul Teofil Bendela, vicarul general al eparhiei (12 noiembrie 1873). Teofil Bendela s-a născut la data de 8 mai 1814, în Cernăuţi. A urmat studii liceale şi teologice la Cernăuţi, cu rezultate excepţionale. S-a călugărit în anul 1836. Este apoi trimis să-şi perfecţioneze studiile teologice la Universitatea din Viena (1836-1838). Este hirotonit ierodiacon în anul 1838, apoi activează la Seminarul clerical din Cernăuţi mai întâi ca prefect de studii (1838-1840) şi apoi ca rector (1840-1857). În anul 1840 este hirotonit ieromonah. Episcopul Eugenie Hacman îl aduce în cadrul administraţiei eparhiale, numindu-l în funcţiile de arhimandrit diecezan şi vicar general al Episcopiei Bucovinei (1857-1873). S-a remarcat ca un cărturar şi pedagog cu experienţă, precum şi ca luptător pentru drepturile românilor în Imperiul Habsburgic. A fost hirotonit arhiereu în Catedrala mitropolitană din Sibiu, la 21 aprilie 1874, de către mitropolitul Procopie Ivaşcovici şi episcopul Miron Romanul de la Arad. După instalare, a plecat la Viena, unde a convocat pe sufraganii săi din Zara şi Cattaro într-un „sinod mitropolitan“, întocmindu-se Regulamentul Sinodului, aprobat de împărat în anul 1884. În timpul arhipăstoririi sale de un an, mitropolitul Teofil a obţinut sporirea salariului preoţimii de mir (congrua) şi al clerului monahal. A dispus apoi să se introducă în eparhie scrierea cu litere latine, în locul celor chirilice, menţinute cu îndârjire de Hacman. A încercat să convoace şi Congresul bisericesc, dar a fost amânat mereu de guvernatorul Bucovinei. A murit subit în Boemia, la 21 iulie 1875, fiind îngropat în Capela mitropolitană din Cernăuţi, alături de Dosoftei Herescu.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!