Istoria creştinismului (MCCLXXII): Biserica Ortodoxă Română din Bucovina, în perioada 1775-1918 (XVI)

Cezar ţăbârnă, 23 Iulie 2009

După moartea mitropolitului Teofil Bendela al Bucovinei, survenită la 21 iulie 1875, scaunul mitropolitan a rămas vacant aproape doi ani de zile, eparhia fiind cârmuită de vicarul general, arhimandritul Teoctist Blajevici. În acest timp s-a înfiinţat Universitatea germană din Cernăuţi (29 august 1875). Vechiul institut teologic a fost desfiinţat, iar în locul lui s-a creat o facultate de teologie, în cadrul universităţii, cu două limbi de predare, germana şi româna. Abia la 22 martie 1877 a fost numit ca arhiepiscop şi mitropolit Teoctist Blajevici. A fost hirotonit în biserica grecească din Viena, aşa cum se va întâmpla şi cu urmaşii săi. Teoctist (din botez Teodor) era fiu de preot din Tişăuţi - Suceava, fost preot paroh, duhovnic la Institutul teologic, profesor de religie, asesor consistorial (consilier), egumen la Dragomirna, iar din 1874 vicar general al eparhiei. A publicat mai multe lucrări în româneşte pentru îndrumarea vieţii religioase a credincioşilor („Istoria vieţii lui Iisus“, „Istoria biblică“ etc.), precum şi o „Gramatică a limbii române“, în mai multe ediţii, în limba germană. Ca mitropolit, a purtat multe tratative cu autorităţile de stat pentru convocarea Congresului bisericesc, dar fără rezultat. A murit după o păstorire de doar doi ani, la 27 iunie 1879. Peste câteva luni, a fost ridicat în scaunul mitropolitan arhimandritul Silvestru Morariu Andrievici (1818-1895). Era originar din satul Mitocul Dragomirnei, urmase Gimnaziul şi Institutul teologic la Cernăuţi, apoi a fost preot de mir în Ceahor (1843-1862), asesor consistorial, iar din 1877 vicar general al Mitropoliei. Preotul Samuil Morariu se remarcase prin atitudinea sa demnă împotriva abuzurilor lui Eugenie Hacman, militând pentru autonomia Bisericii bucovinene şi pentru păstrarea caracterului ei românesc. Ca deputat în Parlamentul din Viena, reprezentând Fondul religionar, a apărat cu multă demnitate interesele Bisericii şi ale poporului său.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!