Istoria creştinismului (MCCXXIX): Viaţa mănăstirească în Biserica Ortodoxă în secolele XIX-XX (IV)

Cezar ţăbârnă, 27 Martie 2009

În viaţa Bisericii Ortodoxe Ruse s-au distins în secolul al XIX-lea, prin viaţa monahală, unii sfinţi şi stareţi ai unor mănăstiri. Dintre aceştia cei mai importanţi sunt stareţii Mănăstirii Optina, Macarie († 1866) şi Ambrozie († 1891), stareţii Leonid, Ignatie Briancianinov, Sfântul Ioan de Kronstadt († 1908) ş.a. Ignatie Briancianinov s-a născut în anul 1807, dintr-o familie de nobili ruşi, în provincia Vologda. Din botez s-a numit Dimitrie. De mic se arăta foarte înţelept şi evlavios, iubind mai ales liniştea, rugăciunea, slujbele Bisericii şi citirea cărţilor sfinte. În urma unei boli, tânărul Dimitrie, în anul 1826, a intrat în nevoinţa monahală, sub povăţuirea stareţului Leonid. Pentru smerenia şi ascultarea lui, tânărul nevoitor era iubit de toţi părinţii din mănăstire. În anul 1828 se stabileşte, împreună cu stareţul său, în obştea Mănăstirii Optina, o vestită sihăstrie a Rusiei. Primind tunderea în monahism sub numele Ignatie, a ajuns egumen la Mănăstirea Lapov. Apoi este numit stareţ la Mănăstirea „Sfântul Serghie“, aproape de Petersburg, unde a înnoit în întregime viaţa duhovnicească şi a crescut mai mulţi fii sufleteşti. Dobândind darul lacrimilor, al smereniei şi al sfintei rugăciuni cea din inimă, Cuviosul Ignatie a adunat în jurul său multe suflete cu viaţă aleasă, arzând ca o făclie nestinsă în mijlocul lor, fiind căutat de toţi ca un mare dascăl al Rugăciunii lui Iisus. A scris cu mare înţelepciune şi câteva cărţi de zidire duhovnicească, arătând tuturor calea dobândirii sfintei Rugăciuni a inimii. În anul 1857 a fost hirotonit episcop de Stavropol, un oraş din Caucaz. Însă, după patru ani, din cauza bolii, se retrage iarăşi la linişte, devenind doctor iscusit de suflete, căutat de mulţi fii. La 30 aprilie 1867 şi-a dat duhul în mâinile Domnului, lăsând în urmă numeroşi ucenici. Pentru sfinţenia vieţii lui, Sfântul Ierarh Ignatie a fost canonizat în anul 1988 de Biserica Ortodoxă Rusă, cu zi de prăznuire 30 aprilie.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!