Istoria creştinismului (MCLIX): Diaspora Bisericii Ortodoxe Române (XVII)

Cezar ţăbârnă, 04 Ianuarie 2009

După evenimentele din decembrie 1989, diaspora Bisericii Ortodoxe Române a cunoscut o dezvoltare fără precedent. Astfel, pe lângă arhiepiscopiile din străinătate înfiinţate pentru românii ortodocşi au apărut altele noi, iar altele au fost ridicate la rang de mitropolie. Între cele cinci eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române din diasporă se numără Mitropolia Ortodoxă Română pentru Germania şi Europa Centrală. Din anul 2001 sediul Mitropoliei s-a transferat de la Regensburg la Nürnberg, prin cumpărarea bisericii evanghelice „Epifaniaskirche“, împreună cu două clădiri, monumente istorice, care au fost amenajate pentru a servi drept Centru Eparhial şi adăpost al Mănăstirii „Sfinţii Martiri Brâncoveni“ şi a Şcolii de pictură „Sfântul Luca“ (înfiinţate în 2001). Biserica a fost mărită prin prelungirea altarului şi a pronaosului şi ridicare a unei cupole. Ea a fost pictată în tehnica fresco de pictorul Grigore Popescu (Bucureşti). În curtea bisericii a fost ridicată o sală de întruniri de 200 locuri. Cheltuielile de cumpărare şi restaurare au fost susţinute în proporţie de peste 75% de credincioşii mitropoliei, restul provenind din partea Patriarhiei Române şi a Bisericilor Evanghelică şi Catolică. Biserica mitropolitană serveşte drept lăcaş de închinare atât pentru parohia ortodoxă română „Sfântul Dimitrie“ din Nürnberg, cât şi pentru membrii Mănăstirii „Sfinţii Martiri Brâncoveni“. Mitropolia este membră în „Comunitatea de lucru a Bisericilor creştine“ din Germania (AcK), iar pe plan regional, ea este activă în toate „Comunităţile de lucru ale Bisericilor creştine“ din fiecare land şi ia parte la Dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică din Germania şi Biserica Ortodoxă Română. Înalt Preasfinţitul Mitropolit Serafim este conducătorul delegaţiei române în Dialogul cu Biserica Evanghelică din Germania, iar pr. dr. Mircea Basarab este membru în delegaţie. Mitropolia editează două publicaţii: „Deisis“, o revistă de spiritualitate şi cultură, ce conţine articole în limbile română şi germană, şi „Scrisoare duhovnicească“, publicaţie lunară ce cuprinde informaţiile spirituale şi ştirile din Mitropolie. Multe din parohiile Mitropoliei editează buletine parohiale şi broşuri referitoare la diferite teme teologice şi de cultură românească.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!