Istoria creştinismului (MCLXIX): Români ortodocşi din afara graniţelor ţării (VI)

Cezar ţăbârnă, 16 Ianuarie 2009

Cea mai mare comunitate de români ortodocşi aflată în afara graniţelor României se află în Republica Moldova. Pe baza Legii Cultelor, o parte a clerului şi a credincioşilor din Republica Moldova s-au adunat la 14 septembrie 1992 la Chişinău, unde s-a constituit Adunarea de reactivare a Mitropoliei Basarabiei. Refuzul Guvernului de a recunoaşte Mitropolia Basarabiei şi persecuţiile suferite de clerul şi credincioşii ei au dus la procese nu doar în Moldova, ci şi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Vlad Cubreacov, deputat în Parlamentul Republicii Moldovei şi în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, a făcut o interpelare în Parlament pe tema refuzului Guvernului de a recunoaşte Mitropolia Basarabiei. În urma acestei intervenţii, adjunctul prim-ministrului a adresat o scrisoare preşedintelui Parlamentului în care califica neîntemeiat refuzul Guvernului de a recunoaşte Mitropolia Basarabiei şi aprecia că „dezbaterile febrile“ cu privire la Mitropolia Basarabiei au un caracter pur politic. În această situaţie, Mitropolia Basarabiei s-a adresat Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Prin urmare, la 3 iunie 1998 a depus o plângere împotriva Republicii Moldova. Cererea a fost înregistrată la CEDO la 26 ianuarie 1999 cu nr. 45701/99 şi va fi declarată admisă la 7 iunie 2001. Serviciul de Stat pentru Culte de pe lângă Guvernul Republicii Moldova a răspuns după plângerea la CEDO a Mitropoliei Basarabiei şi, la 29 iunie 1998, a declarat că în Republica Moldova nu există o unitate administrativă „Basarabia“. Cultul creştin-ortodox a fost recunoscut la 17 noiembrie 1993, sub numele de Mitropolia Moldovei (Mitropolia Basarabiei fiind un „element schismatic“ al Mitropoliei Moldovei); Mitropolia Basarabiei funcţionează după statutul Bisericii Ortodoxe Române.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!