Istoria creştinismului (MCXIV): Biserica Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei (I)

Cezar ţăbârnă, 04 Noiembrie 2008

Prin unirea Cehiei (Boemia) şi Moraviei cu Slovacia, a luat fiinţă Republica Cehoslovacia, care a fost recunoscută prin Tratatul de Pace încheiat între puterile Antantei (Franţa, Anglia, Italia şi Statele Unite ale Americii), cu Austria, la 10 septembrie 1919, la Saint-Germain, în Franţa. Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Ortodoxia a renăscut pe teritoriul Boemiei, Moraviei şi Slovaciei, când cehii şi slovacii au intrat în legături mai apropiate cu sârbii şi ruşii ortodocşi. După Primul Război Mondial (1914-1918), a luat fiinţă în Cehoslovacia o Biserică Ortodoxă care s-a organizat la început sub conducerea Bisericii Ortodoxe Sârbe. Însă a intervenit Patriarhia de Constantinopol, susţinând că numai ea are dreptul să acorde Bisericilor din diaspora ortodoxă autocefalia, conform hotărârii canonului 28 al Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon, din 451. Primul arhiepiscop al Bisericii autocefale a Cehoslovaciei a fost Savatie Vrabeţ, hirotonit episcop în 1921 de patriarhul Meletie IV Metaxakis (1921-1923). Savatie a primit numele de Sabazd şi titlul de „Arhiepiscop de Praga şi al întregii Cehoslovacii”. Oficial, Biserica Ortodoxă Cehoslovacă a obţinut autocefalia la 8 martie 1923, prin tomosul sinodal acordat de acelaşi patriarh ecumenic, Meletie IV Metaxakis. Episcopul Gorazd II Pavlici, hirotonit la Belgrad, a organizat pe ortodocşii din Boemia, Moravia şi Slovacia într-o comunitate bisericească ortodoxă cu reşedinţa la Praga, pusă sub jurisdicţia Patriarhiei Sârbe de Belgrad. Statutul acestei comunităţi bisericeşti ortodoxe a fost aprobat de guvernul cehoslovac prin decizia Ministerului de Instrucţie din 31 martie 1922, încât existau paralel în Cehoslovacia două Bisericii ortodoxe: una sub jurisdicţia Bisericii Sârbe şi alta sub jurisdicţia Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol. Cei mai mulţi credincioşi ortodocşi din Cehoslovacia au recunoscut la 22 noiembrie 1925 ca întâistătător al Bisericii Ortodoxe Cehoslovace pe Arhiepiscopul Gorazd Pavlici, hirotonit la Belgrad.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!