Lansare de carte la Liceul Teologic din Piatra Neamţ

25 Mai 2018

Marţi, 22 mai 2018, începând cu ora 14:00, la Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena", paraclisul Liceului Teologic din Piatra Neamţ, a avut loc un eveniment cultural deosebit, lansarea cărţii „Contribuţia călugărilor sciţi la cristalizarea, apărarea şi promovarea dogmei hristologice în etapa târzie a patristicii clasice", semnată de părintele profesor dr. Ştefan Oprea, cadru didactic la această unitate de învăţământ.

La eveniment au participat pr. prof. inspector Cristian Alexandru Barnea, delegatul Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan, părintele Valentin Tofan, protoiereul Protopopiatului Piatra Neamţ, părintele prof. Constantin Bogdan, directorul şcolii, cadre didactice, elevi seminarişti şi invitaţi.

În deschiderea evenimentului, părintele director Constantin Bogdan a rostit un scurt cuvânt, evocând „jertfelnicia şi neobosita străduinţă a părintelui profesor Ştefan Oprea de a aşterne pe foaie crâmpeie din istoria Bisericii Ortodoxe Române şi a poporului român". Totodată, a ţinut să precizeze şi faptul că „experienţa îndelungată la catedră a părintelui Ştefan aduce un plus de valoare actului educaţional în această şcoală".

De asemenea, lucrarea a fost prezentată de părintele inspector Barnea care a afirmat că, „în conţinutul ei, cartea redă într-un mod cu totul deosebit dogma hristologică cristalizată, apărată şi promovată de călugării sciţi, portrete luminoase de sfinţi din arealul dobrogean al secolelor V şi VI". Totodată părintele Barnea a apreciat activitatea publicistică a părintelui profesor Ştefan Oprea, care este la a cincea publicaţie de carte, „lucru mai rar întâlnit la cadrele didactice din învăţământul preuniversitar".

În continuare, părintele protopop Valentin Tofan a apreciat „osteneala şi dragostea de cultură a omului de condei Ştefan Oprea", dând citire mai multor pasaje din lucrare, arătând rolul călugărilor sciţi în precizarea formulei hristologice „unul din Sfânta Treime a pătimit cu trupul".

După aceste intervenţii, elevul Creţu Leonard Nicolae din clasa a XII-a a spus: „Trăim un moment de înălţare spirituală în aceste clipe, când părintele profesor lansează o nouă carte, iar în acest context dorim să-i aducem prinos de recunoştinţă şi sentimente de aleasă gratitudine pentru efortul depus în activitatea de profesor, reuşind să facă din catedră o adevărată catedrală a învierii sufletelor tinerilor seminarişti".

La final, autorul lucrării a rostit o prelegere în care a adus mulţumire lui Dumnezeu pentru ajutorul dat, a mulţumit auditoriului pentru susţinerea cu care a fost întâmpinat, purtând pe ascultători într-o frumoasă meditaţie asupra istoriei primelor secole creştine, zugrăvind în măiestrite cuvinte portretele sfinţilor din binecuvântatul ţinut danubiano-pontic. Aşadar, ziua de 22 mai 2018 rămâne o zi frumoasă şi binecuvântată în istoria Liceului Teologic Ortodox din Piatra Neamţ.

(Creţu Nicolae-Leonard, clasa a XII-a)


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!