Moldova
Lansare de monografie în Parohia Spinoasa

Lansare de monografie în Parohia Spinoasa

Preot Dragoş Ungureanu, 08 Septembrie 2018

Ieri, 7 septembrie 2018, când Biserica Ortodoxă a sărbătorit Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului, iar Ortodoxia românească i-a cinstit pe Sfinţii Cuvioşi Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi, la biserica parohială cu hramurile „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din localitatea Spinoasa, judeţul Iaşi, Protopopiatul Hârlău - Arhiepiscopia Iaşilor, au avut loc câteva momente misionare deosebite prilejuite de împlinirea a 60 de ani de la resfinţirea locaşului de cult (7 septembrie 1958 - 7 septembrie 2018).

Mai întâi, au fost oficiate slujbele Utreniei şi Sfintei Liturghii de preotul paroh Dragoş Ungureanu, gazda Cercului pastoral-misionar „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, alături de care s-au alăturat preoţi arondaţi acestui Cerc. Apoi, s-au desfăşurat lucrările propriu-zise ale Cercului pastoral-misionar, în cadrul cărora a fost prezentată tema „Unitatea de credinţă şi de neam în viaţa parohiei”, iar după susţinerea lucrării, preoţii au purtat câteva discuţii actuale despre tematica prezentată.

Manifestările misionare au continuat cu lansarea oficială a monografiei parohiale, intitulată „Parohia Spinoasa, file monografice şi repere ecleziale”, alcătuită de către preot Dragoş Ungureanu şi apărută la Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei în acest An Centenar 2018. Lucrarea monografică, redactată pe baza documentelor de arhivă, este prefaţată de pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, care a afirmat faptul că volumul „ne prezintă o bogăţie de informaţii istorice, geografice, arheologice şi teologice într-un tot unitar, cu privire la viaţa eclezială din cadrul parohiei. Prin acest volum monografic, părintele Dragoş Ungureanu, doctor în Teologie, îşi pune în valoare vocaţia cercetării ştiinţifice (demonstrată pe deplin şi în timpul studiilor sale doctorale), îşi scoate în evidenţă abilităţile sale istoriografice şi teologice, îşi mărturiseşte conştiinţa slujirii preoţeşti în Liturghia euharistică, precum şi fidelitatea faţă de Cuvântul dătător de viaţă al lui Hristos, fiind mereu ancorat în actualitatea pastorală impusă de cerinţele lumii contemporane. Oferindu-ne o paletă largă de cercetare amănunţită şi inedită cu privire la subiectul de faţă, sesizând larga documentare arhivistică, precum şi actualitatea temei şi tratării acesteia într-o deschidere eclezială, acest volum monografic devine cu atât mai atractiv şi de mare interes intelectual şi duhovnicesc, istoriografic şi eclezial, fiind o lucrare de foarte bună calitate pentru cei doritori în a înţelege mai bine istoria localităţii şi a Parohiei Spinoasa din judeţul Iaşi”.

La rândul său, în introducerea volumului monografic, autorul a punctat faptul că „necesitatea şi scopul întocmirii unei monografii parohiale nu pot fi altele decât acelea de a veni în sprijinul credinciosului cititor să-şi cunoască mai bine originea comunităţii în care trăieşte, a trăsăturilor specifice definitorii, precum şi a istoriei locaşului de cult pe care îl frecventează, ca repere constante pentru orice om de bună-credinţă care doreşte să-şi formeze o imagine clară şi lipsită de echivoc în legătură cu importanţa subiectului detaliat şi precizat într-o astfel de lucrare monografică. Prin întocmirea, redactarea, publicarea şi studierea unei monografii parohiale, un om simplu, un credincios practicant, un profesor pasionat de trecutul istoric, un cercetător iubitor de ştiinţă ori un preot slujitor la jertfelnicul altar, cu toţii sunt scutiţi de un efort considerabil în documentarea lor, întrucât monografia parohială le oferă o radiografie istorică şi o prezentare concisă a subiectului precizat. Din acest punct de vedere, realizarea şi editarea monografiei parohiale reprezintă o datorie firească a fiecărui preot slujitor, conştient de valoarea inestimabilă a istoriei parohiei pe care o păstoreşte, istorie înţeleasă ca viaţă şi dinamism, ca actualitate şi perspectivă, iar nu ca evenimente petrecute odinioară şi destinate uitării”.

Această carte monografică se doreşte a fi şi reprezintă un început de drum, o introducere şi o invitaţie pentru o cercetare mai amplă a istoriei şi dăinuirii localităţii Spinoasa din judeţul Iaşi, fiind, în acelaşi timp, un semn de dragoste creştinească, cinstire şi recunoştinţă faţă de osteneala credincioşilor ortodocşi spinoşeni cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la ultima resfinţire a bisericii parohiale, precum şi a evidenţierii eroilor din această aşezare rurală cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire. Este, aşadar, o lucrare comemorativă şi omagială într-un an deosebit de semnificativ pentru identitatea românească şi creştinească, anul calendaristic 2018 fiind declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.

La final, mulţumind preoţilor slujitori şi dragilor enoriaşi pentru participarea la această frumoasă aniversare a Parohiei Spinoasa, a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru ctitorii locaşului de cult şi pentru eroii localităţii spinoşene.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!